Ekonomi:
Asgari ücret ne kadar oldu? 2013-2014 Asgari Ücret ne kadar?

Her sene olduğu gibi bu senede asgari ücretle calışıp  zam bekleyenler maaş durumlarında nasıl bir değişiklikle karşılaşacaklar. Şok büyük bir değişiklik olmayacağı kesn amanasıl bir değişiklikle karşılaşacakları ise net olarak belli değil. Asgari ücret son zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret rakamları Spothaber.com'da.

Hükümetin 2014 Programı'ndan ilk altı ay için asgari ücrete yüzde 3, emekli aylıklarına ise yüzde 2.85 zam çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, ekonomi yönetiminin hedeflerinin yer aldığı programa göre gelecek yıl doğuma bağlı analık, babalık, refakat ve ücretsiz izinler, kadınların istihdamını azaltmayacak şekilde iyileştirilecek. Programa göre gelecek yıl tüm kamu personeli maaş ve ücretlerine 175 lira seyyanen zam yapılması amaçlanırken, 7 milyar liralık da Özelleştirme geliri elde edilmesi bekleniyor. Asgari ücret son zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret rakamları Spothaber.com'da.

Programa göre en son günlerin en çok tartışılan konusu haline gelen kadın istihdamına da özel yer verildi. İş dünyasını yakından ilgilendiren düzenlemelerden, makroekonomik hedeflere kadar birçok başlığın yer aldığı hükümetin 2014 programında şu noktalara yer verildi:

Doğuma bağlı izinlerde özel sektör ve kamu arasındaki farklar giderilecek. Doğum sonrası işe dönüşlerin garanti altına alınması ve doğum nedeniyle işyerinde kadın ayrımcılığın önlenmesi amacıyla hukuki düzenlemeler yapılacak. Ebeveynler için doğuma bağlı olarak uzaktan, kısmi veya yarı zamanlı çalışma gibi alternatif modeller geliştirilecek. Kreşlerin uygun ücretli olması için özel sektöre teşvikler verilecek.
Asgari ücretin 2014 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, devredilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 2.85 ve yüzde 2.36 oranında artırılması öngörülüyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Devlet eliyle bahis oynama dönemi bitiyor" açıklamasının ardından hükümet, 2014 yılında Milli Piyango da dahil olmak üzere özelleştirmeden 7 milyar liralık gelir elde etmeyi hedefliyor. Gelecek yıl fon gelirlerinin 8,2 milyar lira, fon giderlerinin 5,9 milyar lira, fon sistemi finansman fazlasının 2,4 milyar lira olması hedefleniyor.Asgari ücret son zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret rakamları Spothaber.com'da.


2014 yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdam 2013 yılına göre 565 bin kişi artacak. İşsizlik oranı yüzde 9.4 olarak gerçekleşecek.

Gelecek yıl enflasyonun yüzde 5.3 oranında gerçekleşmesi de bekleniyor.

Orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışından 1 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

2014 yılında, mahalli idare gelirlerinin 70,7 milyar, harcamalarının 69,8 milyar lira gerçekleşmesi ve mahalli idareler dengesinin 820 milyon lira fazla vermesi öngörülüyor.

Emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan parametreler çalışma hayatında uzun sürelerde kalmayı teşvik edecek şekilde güncellenecek. Aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik güvenceli esnek çalışma, kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ebeveyn izni gibi alternatif modeller uygulanacak.

Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlanma imkanları geliştirilecek.

Sosyal tarafların katılımıyla işçilerin kazanılmış haklarını koruyarak istihdam üzerindeki mali yükleri azaltacak, rekabet gücünü artıracak sürdürülebilir bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işveren ve işçi kesimlerinin yaşadığı sorunların çözümüne, işçilerin uğradığı sosyal ve ekonomik hak kayıplarının giderilmesine yönelik mevzuatta değişiklik yapılacak. Söz konusu alandaki denetimler etkinleştirilecek.

İşgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla kadınlar için esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Kadınlara iş kurma alanında verilen mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecek. Kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla evde bakım, bakımevi ve kreş hizmetlerine erişim artırılacak. İşe alımlarda cinsiyet ayrımcılığını azaltmaya yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını destekleyecek şekilde seçici bir yaklaşımla nitelikli yabancı işgücü artırılacak ve yabancı kaçak işçi sayısı azaltılacak.

Kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem oluşturulacak, verimlilik ve başarı ödüllendirilecek.

Ebeveynler için doğuma bağlı olarak uzaktan, kısmi veya yarı zamanlı çalışma gibi alternatif modeller geliştirilerek, kamu ve özel sektör çalışanlarına bu çalışma modellerinden faydalanması imkanı sunulacak. İşverenlerin özel istihdam büroları aracılığıyla geçici personel istihdam etmelerine imkan sağlanarak işgücü kaybının önüne geçilecek.

Tam gün eğitim verilen okullarda okul saatlerinin çalışma saatleriyle uyumlu olmasını sağlamak için velilerin talebi doğrultusunda ve uygun ücret karşılığında etüt uygulanacak.

Evliliklerin ve çocuk sahipliğinin teşvik edilmesi amacıyla TV program ve yayınları teşvik edilecek. Özel sektörle STK'ların ilgili faaliyetleri desteklenecek. Kamu spotları ve eğitim müfredatında yapılacak düzenlemelerle bu alanlarda kamuoyu farkındalığı artırılacak.

Kreşlerin yaygınlaşması ve bu hizmeti uygun ücretlerle sunabilmeleri amacıyla özel sektöre yönelik teşvikler geliştirilecek. Erken çocukluk dönemi bakım hizmetlerine erişimi artırabilecek alternatif modeller ortaya çıkarılacak.

Nesiller arası dayanışma ve yaşlıya saygı bilinciyle ilgili konulara örgün ve yaygın eğitim programlarında yer verilmesi sağlanacak. Bir uygulama programına dönüştürülen Yaşlanma Ulusal Eylem Planı kapsamındaki eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Şu anda Türkiye'de gerçek kişilerin açtığı hesaplara 100 bin liraya kadar garanti var. Programda "Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin daha fazla korunması amacıyla ticari mevduatların mevduat sigortasına kapsamına dahil edilmesine ilişkin olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanununda değişiklik öngören taslağı hazırlanarak Başbakanlığa sevk edilecektir" denildi.

Doğuma bağlı olarak verilen analık, babalık, refakat ve ücretsiz izinler, kadınların istihdamını azaltmayacak şekilde iyileştirilecek. Doğuma bağlı izinlerde özel sektör ve kamu arasındaki farklılıklar mümkün olduğunca giderilmeye çalışılacak. Doğum sonrası işe dönüşlerin garanti altına alınması ve doğum nedeniyle iş yerinde kadına yapılacak her türlü ayrımcılığın önlenmesi amacıyla hukuki düzenlemeler yapılacak.

Özel üniversitelerin kurulması icin çalışmalara başlanacak. Özel okulların eğitim hizmetlerindeki payının artırılacağı da belirtilerek, "Eğitimin yaygınlaştırılmasında mahalli idarelerin, gönüllü kuruluşların ve özel sektörün katkısı artırılacaktır" denildi.

Güvenliğe yönelik hedeflerin de yer aldığı Program'a göre, sanal devriye hizmetleri geliştirilecek. İnternette suç unsurları bulunan yayınlar tespit edilerek sayısal deliller elde edilecek, yurt dışında yapılan yayınlarla ilgili içerik çıkarma/profil kapatma ya da erişim engeli kararının alınması amacıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile koordinasyon kurulacak. Jandarma birimlerinde profesyonelleşmenin artırılması amacıyla profesyonel kadro oranı yüzde 60'a yükseltilecektir. Mevcut durumda jandarma birimlerinde yaklaşık yüzde 30 olan profesyonel kadro oranı, 2014 yılı sonuna kadar yüzde 60'a yükseltilecek ve 2014 yılından itibaren yıllara sâri olarak temin faaliyetlerine başlanacak.

Asgari ücret son durum haberi haberimizin içinde. Acaba 2014 yılında gelecek olan en yeni zam ile birlikte asgari ücret ne kadar yükselecek. Fakir fukaranın cebine giren 3-5 kuruş da hayatın pahalanması ile onlara gidiyor ve aslında maaşlardan bir şey kalmıyor...
 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık'ta toplanacak.

Asgari ücretlinin dört gözle beklediği zam pazarlığı 6 Aralık'ta başlıyor. Alınan bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar için bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun ilk toplantısı için tarafları, bakanlıkta 6 Aralık Cuma günü toplantıya çağırdı.

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor. İş Kanunu gereğince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon aracılığı ile en geç 2 yılda bir belirlenmesi gerekiyor.Asgari ücret son durumu merak edenler için asgari ücretin brüt ve net tutarı Spothaber.com'da. Son yapılan yılbaşı zammı ile asgari ücret de bir nebze yükselecek. Asgari ücret son olarak Aralık 2013 ile birlikte 803.68 TL olacak.

İçerisinde bulunduğumuz 2013 yılını bitirmeye ramak kaldı. Asgari ücret net ve brüt fiyatları Spothaber.com'da. Özellikle asgari ücretle işe başlayacak olanların merak ettiği asgari ücret fiyatları haberimizde. Asgari ücret Aralık 2013'ten itibaren 803.68 TL oldu.

Zaman zaman çok merak edilen ve özellikle asgari ücretle çalışılacak bir iş bulanları çok merak ettikleri asgari ücret son durum haberi Spothaber.com'da Asgari ücret son zamlar ile ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret zammı ve son durumu haberimizde.


Yılbaşının gelişi ile birlikte, asgari ücrette de bir zam beklentisi oluştu. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların tutarı, asgari ücret maaş zamları ile bpy ölçüşemez. 2014 yılında asgari maaş ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret son durumu Spothaber.com'da.
 

31 Aralık 2013'e kadar geçerli olacak asgari ücret, yüzde 4.4'lük zamma göre hesaplanacak ve asgari ücret 2013 sonuna kadar 803.68 TL'ye yükseldi. 978.60 TL olan brüt asgari ücret ise bin 21.5 TL'ye çıkacak. Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimi de zamlanacak.

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN ASGARİ ÜCRET 700.7 TL OLACAK

1 Temmuz'dan sonra 16 yaşından büyükler için net asgari ücret 803.68 TL olacak. Brüt asgari ücret ise bin 21.5 TL'ye yükselecek. Bu gruptakilerin ellerine geçen asgari ücret net 30.67 TL artacak. Halen net 673.28 TL olan 16 yaşından küçüklerin asgari ücreti ise 1 Temmuz'dan sonra net 700.73 TL'ye çıkacak.

16 yaşından küçüklerin halen 839.1 TL olan brüt asgari ücreti de 877.5 TL olacak. Böylece bu gruptakilerin net ücretinde 27.45 TL artış sağlanacak. Net asgari ücrete asgari geçim indirimi dahil. Ancak asgari ücret, bekar ve çocuksuz kişilerin asgari geçim indirimi dikkate alınarak açıklanıyor. Dolayısıyla evli ve çocuklu kişilerin asgari geçim indirimi daha yüksek olduğu için ellerine geçen asgari ücret de daha yüksek olacak.

Asgari ücret son durumda kaç para oldu? Asgari Ücret zammıyla birlikte 2014 Ocak Ayı itibari ile kaç para olacak? Asgari ücret zammı ayrıntıları spothaber.com'da. Binlerce insan asgari ücretle geçiniyor ve asgari ücrete yapılacak en küçük zam bile binlerce aileyi etkiliyor. Asgari ücret brüt net fiyatı spothaber.com'da. Haberimizin içerisinden detayları öğrenebilirsiniz.


Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret  fiyatları kaç para oldu? Asgari üret  net brüt fiyatları.​Ülkemizde asgari ücretle çalışan onbinlerce insan var, ve bu asgari ücretliler tayfasının yeni yolcuları da söz konusu. Asgari ücretin son durumda kaç Türk Lirası olduğunu merak eden vatandaşlar için en güncel fiyat geliyor. Asgari ücret son zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret rakamları Spothaber.com'da.

2013 ayının 23 Kasım tarihinde geldiğimiz bu güzel Cumartesi sabahında, asgari ücretin kaç TL olduğunu merak eden vatandaşlarımızı için son durum haberi geliyor. Net ve brüt asgari ücret durumu Spothaber.com'da.Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret  fiyatları kaç para oldu? Asgari üret  net brüt fiyatları.​Ülkemizde asgari ücretle çalışan onbinlerce insan var, ve bu asgari ücretliler tayfasının yeni yolcuları da söz konusu. Asgari ücretin son durumda kaç Türk Lirası olduğunu merak eden vatandaşlar için en güncel fiyat geliyor. Asgari ücret son zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret rakamları Spothaber.com'da.

Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret  fiyatları kaç para oldu? Asgari üret  net brüt fiyatları.​Ülkemizde asgari ücretle çalışan onbinlerce insan var, ve bu asgari ücretliler tayfasının yeni yolcuları da söz konusu. Asgari ücretin son durumda kaç Türk Lirası olduğunu merak eden vatandaşlar için en güncel fiyat geliyor. Asgari ücret son zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret rakamları Spothaber.com'da.

Ülkemizde bir çalışana verilebilecek olan en az maaş olması gereken asgari ücret, içler acısı bir seviyede seyrediyor. Henüz 1.000 Lira bile olmayan asgari ücret son durumda ne kadar? Özellikle Ocak 2014 itibariyle zamlanacak olan asgari ücretin brüt ve net fiyatları Spothaber.com'da.


Ülkemizde asgari ücretle çalışan onbinlerce insan var, ve bu asgari ücretliler tayfasının yeni yolcuları da söz konusu. Asgari ücretin son durumda kaç Türk Lirası olduğunu merak eden vatandaşlar için en güncel fiyat geliyor. Asgari ücret son zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret rakamları Spothaber.com'da.

Kasım ayında 2013 yılında asgari ücret son durum ne? Zamlı ve zamsız asgari ücret tutarı haberimizde. Asgari ücretle çalışanlar asgari ücrete 2013 yılında ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Asgari ücret ne kadar? 2013 yılının sonuna kadar asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam bekleyen asgari ücretle çalışanlara müjdeli haber geldi. Asgari ücrete zam yapıldı. Asgari ücret ne kadar? 2013 yılının sonuna kadar asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin ne brüt maaşları spothaber.com'da. 2013 yılının sonuna kadar asgari ücret ne kadar olacak.


Binlerce çalışan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Peki asgari ücret ne kadar oldu? Dün asgari ücret 2014  Ocak ayı zammı açıklandı. Asgari ücret miktarı spothaber.com'da. Tıkla net brüt asgari ücret maaşını öğren.

Asgari ücretle çalışanlar asgari ücrete 2013 yılında ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Asgari ücret ne kadar? 2013 yılının sonuna kadar asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin ne brüt maaşları spothaber.com'da.

Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaç para? Asgari ücretle çalışanlar asgari ücretin geçinmelerine yetmediğinden yakınıyorlar. Asgari ücretle ev geçindirenler de asgari ücretin yetrsizliğindn dertli. Asgari ücret için beklenen zam müjdesi geldi. işte asgari ücretin yıl sonuna kadar kaç para olacak, miktarı.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ BİN 190 TL

Brüt asgari ücretten yüzde 14 SSK primi işçi payı, yüzde 1 İşsizlik Fonu primi, yüzde 15 Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren bin 21 TL olan asgari ücret üzerinden yüzde 14.5'lik SSK primi işveren payı ile yüzde 2'lik İşsizlik Fonu işveren payı ödeniyor. Bu nedenle asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık bin 190 TL'yi buluyor. dan küçük işçiler için ise bin 22,29 liraya çıkacak.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Piyasalarda gün sonu
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi günlük bazda 52,05 puan azalışla yüzde 0,07 değer...

Haberi Oku