Ekonomi:
Taşeron işçilerin maaşları ne kadar olacak? Taşeron işçiler son durum 1 Kasım 2013 Bakan Çelik'in son açıklaması

Taşeron işçilerin maaş ve kıdem tazminatı beklentileri devam ediyor. En son işçilerle patronlar masaya oturmuş TOBB ile uzlaşma sağlanmamıştı. Yine Taşeron işçiler bekleyişte. Taşeron işçiler maaşlarının iyleştirilip iyileştirilmeyeceğini merak ediyor. Taşeron işçiler az maaşla çok iş yapıyor. Her şeyin pahalandığı bir dünyada az bir maaşla yaşama taşeron işçiyi maddi sıkıntının içinden çıkamaz hale sokuyor. Taşeron işçilerin son durumları ne oldu, ne olacak? En yeni ve tüm bilgiler spothaber.com'da.

HHHHHHHABER-TAŞERON

Günler geçiyor taşeron işçiler haber bekliyor. Taşeron işçilerin maaşları ve kıdem tazminatları ne olacak? Taşeron işçilerden bir çoğu hem en zor şartlarda çalışıyor hem hakları olan maaşları alamıyor hemde diğer hakları verilmiyor. Taşeron işçilerin son durumu ne olacak? Taşeron işçilerin maaşları iyleştirilecek mi? Çünkü alınan maaşları yetmiyor. Taşeron işçiler ile ilgili gelen en yeni bilgile spothaber.com'da sizlerle olacak.

Taşeron işçilerin son durumları, maaşları, kıdem tazminatları ne olacak? Taşeron işçiler bir an önce maaşlarına ve kıdem tazminatlarına bir düzenleme yapılmasını istiyor. Taşeron işçiler ile ilgili Bakan Faruk Çelik işçilerle patronları masaya oturttu ancak masadan uzlaşı çıkmadı. Taşeronlar yine bekleyişte. Taşeron işçilerin son durumu spothaber.com'da.


Gün be gün taşeron işçilerin sorunlarının işlendiği sitemizde, siz taşeron işçilere en güncel bilgileri vermeyi hedefliyoruz. Özellikle son hafta yaşanan taşeron işçilerin kıdem tazminatı müzakerleri ile ilgili konu çok merak ediliyor. Biliyorsunuz ki, Bakan Faruk Çelik taşeron işçiler sorununu Kurban bayramı sonrasına ertelemişti. Söz konusu taşeron işçilerin kıdem tazminatı mevzusu masaya yatırıldı ve hiç bir sonuç alınamadan masadan kalkıldı. Bakalım bundan sonra taşeron işçiler müzakereleri ne sonuç verecek?

Taşeron işçilerin durumları ile ilgili gelişme yaşandı. Bakan Faruk Çelik işçiler ve işverenlerin aynı masada oturmasını istemişti. Bu toplantı dün yapıldı. İşveren ile taşeron işçi aynı masada oturdu ancak masadan uzlaşı çıkmadı. Taşeron işçilerin dertleri maaşları, kıdem tazminatları son durumda ne oldu? Hazırlanan çalışma taşeron işçilerin yarına mı olacak? Taşeron işçilerin dün ümidi kırıldı. En güncel taşeron haberleri spothaber.com'da.

"10 KASIM'A KADAR SÜRE VERDİK"

Taşeron uygulamasının emeğin sömürüsüne döndüğünün altını çizen Çelik, "Bunun sürdürülebilirliği yoktur. Mutlaka çözüm bulma konusunda yarın yine taraflar bir araya gelecek ve kendilerine 10 Kasım'a kadar süre verdik. Uzlaşma noktasına geleceklerine inanıyorum. Bu yasama yılında, seçimlerden önce sorunu çözme gayretindeyiz" diye konuştu.


Taşeron işçilerin dertlerinin çözümü ne zaman olacak? Sürer uzadıkça uzuyor taşeron işçi biran önce sorunlarının çözümünü beklerken araya yeni faktörler giriyor ve yeniden başa mı dönülüyor? Taşeron işçiler ile işverenlerin aynı masaya oturmasını Bakan Faruk Çelik istemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işçi ve işverenleri aynı masaya oturtturdu ancak masadan bir uzlaşı kararı çıkmadı. TOBB kıdem tazminat hakkının yarıya düşürülmesini istedi. işte dün masada konuşulan ve istenenler:

UZLAŞI OLMADI


Çalışma Bakanı Çelik’in çağrısıyla bayram sonrası yapılan ilk kıdem toplantısından uzlaşma çıkmadı. TOBB, kıdem hakkının yarıya düşürülmesini, istifa eden işçilere fondan tazminat ödenmemesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın, kıdem tazminatını görüşmek için işçi ve işveren temsilcilerine verdiği “Kurban Bayramı sonrası buluşma” takvimi dün gerçekleşti.

15 güne düşürülsün Çalışma Bakanlığı teknik personeli ile Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB temsilcileri bir araya gelerek kıdem tazminatı fonu kurulması ve yeni bir kıdem sistemine geçilmesi konusunu görüştü.

Toplantıda TOBB’un işçilerin kazanılmış haklarını azaltmaya yönelik önerisi ve Hükümet’in kıdem taslağındaki işçi lehine yapılacak düzenlemelere muhalif tavrı dikkat çekti.

İşletmeye bağlanmaz Hükümet’in yeni bir kıdem fonu kurularak çalışanların kıdem alacağının bireysel hesaplarda tutulması ve buradan ödenmesi yönündeki taslağına karşı çıkan TOBB, kıdem fonu kurulmasını istemediklerini, mevcut durumun aynen kalmasını, bir yıla 30 gün olan işçi kıdem alacağının 15 güne düşürülmesini istedi.

Çalışma Bakanı Çelik, taslak çalışmayı anlatırken yeni fon sayesinde bir gün dahi çalışan işçilerin kıdem alabileceğini, üstelik kendi isteğiyle işten ayrılanların da kıdeme kavuşacağını bildirmişti. TOBB, fon kurulsa dahi kendi isteğiyle işten ayrılanlara fondan kıdem tazminatı ödenmesine karşı çıktı.

Aksi halde işçilerin işletmelerine bağlanamayacağını savunan TOBB, özellikle nitelikli personelin şirketler arasındaki geçişinin hızlanacağını belirtti. TOBB’un bu yaklaşımı işçi sendikalarında tepkiyle karşılandı.

‘Taraflar birbirlerinin hakkına saygılı olmalı’

Ön­ce­ki ak­şam Hak-İş’­in 38’in­ci ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, iş­çi ol­ma­dan iş­ve­re­nin, iş­ve­ren ol­ma­dan da iş­çi­nin ola­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ta­raf­la­rın bir­bir­le­ri­nin hak­la­rı­na say­gı­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Çe­lik, “Bi­zim uz­la­şı sö­züy­le de­mek is­te­di­ği­miz eme­ğin sö­mü­rü­sü­ne izin ver­me­den, iş­ve­re­nin re­ka­bet gü­cü­nü boz­ma­dan ta­raf­la­rı bir ma­sa­da top­la­mak­tı­r” me­sa­jı ver­di.

 

ÖNCEKİ HABER

Taşeron işçiler dertli dertlerine bir çare bekliyorlar. Kışta geldi. Bazı sektörlerde çalışan taşeron işçilerin özellikle kışın çalışma şartları çok ağır ve zorlu. Taşeron işçiler haklarını istiyorlar, tam olarak alamadıkları haklarını arıyorlar. Taşeron işçiler ile ilgili son durum gelişmesi ne? Bakan Faruk Çelik çözüm arayışında. Bakan Faruk Çelik patronlarla işçilerin aynı masaya oturmasını sundu.  Taşeron işçiler eylem yaptı. Taşeron işçilerin son durumları kıdem tazminatlarının ne olacağı, maaş durumları ve tüm gelişmeler spothaber.com'da.

Taşeron işçilerin dertlerine çözüm arayışı devam ediyor. bakan Faruk Çelik bakan sözü verdi. Bakan Faruk Çelik son yaptığı açıklamada  Patronlar ile işçilerin aynı masaya oturmalarını söyledi. Taşeron işçilerin maaşları az ve çok çalışıyorlar. Devletten dertlerine çözüm bekleyen Taşeron işçilerin son durumları her gün yeni bilgiler geldikçe spothaber.com'da. Taşeron işçilerin maaşları ve kıdem tazminatları ne olacak?

 


EYLEM YAPTILAR

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Halil Düger geçen 14 Eylül'de bindiği asansörde, kabin ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Düger'in ölümünün ardından 40 kadar taşeron işçi, öğle saatlerinde olayın meydana geldiği hastanenin bahçesinde toplanarak eylem yaptı. ­Taşeronların kurbanlık koyun gibi çalıştırıldığını ileri süren gruptaki bir işçi, yanında getirdiği koyun postunu giydi. Gruptaki diğer işçiler de tekbirler eşliğinde temsili olarak bıçakla postu giyen kişiyi koyun gibi kesmeye çalıştı.

Taşeron işçilerin maşları ve kıdem tazminatları ne olacak? Taşeron işçilerin dertleri ve sorunlarına ilişkin bir tasarının hazırlanması gündemde. Taşeron işçiler bunu çok merak ederken tasarının sorunlarını çözüp çözmeyeceğini de merak ediyor.Taşeron işçilere ne verilecek? Taşeron işçilerin maaşları,  ve kıdem tazminatları ile ilgili son gelişme burada.


Özel sektörde çalışmak bir hayli zorlu iken taşeron işçi olarak çalışmak bunun çok daha fazlası. Taşeron işçiler kıdem tazminatları ve maaşlarının, kadro beklentilerinin ne olacağını merak ederken gündemde olan bir çalışma var. Taşeron işçilerin maaşları, kıdem tazminatları ve kadro durumları ne olacak? Bakan Faruk Çelik açıklaması spothaber.com'da.

Taşeron işçilerin maaşları ve kadro beklentileri ile ilgili bir gelişme yaşandı mı? Taşeron işçilerin son durumlarında ortaya konuşan bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalar taşeron işçileri memnun edecek mi etmeyecek mi? Taşeron işçiler ile ilgili son durum gelişmeleri spothaber.com'da sizlerle.

Taşeron işçilerin dertleri bir türlü bitmek bilmiyor. Az paraya çok çalışan işçiler kendi haklarını istiyor. Taşeron işçilerin sorunları, dertleri maaş beklentileri ile ilgili son gelişmeler spothaber.com'da.Taşeron işçilerlerle ilgili merak edilen maaş açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Taşeron işçilerin son durumda maaşları ne kadar oldu? Taşeron işçilerin çalışma şartları ne durumda?

BAKAN FARUK ÇELİK AÇIKLADI KIDEM TAZMİNATI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatıyla ilgili, "Tarafların uzlaşmasıyla yaşanan haksızlıkları gidermek mümkün" dedi.

Bakan Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, gazetecilerin, "kıdem tazminatıyla ilgili yapılan çalışmaların ne aşamada olduğu" yönündeki sorusunu yanıtladı.

Konu hakkında çok farklı yorum ve değerlendirme yapıldığını ifade eden Çelik, uzlaşının şart olduğunu vurguladı.

İşçi ve işverenin uzlaşmasıyla sorunun çözüleceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanımız da yaptığımız son çalışmalardan sonra çok net cümlelerle açıkladı. Tarafların uzlaşmasıyla yaşanan haksızlıkları, tazminat konusunda yaşanan haksızlıkları gidermek mümkün. Ama işçi işveren tarafının uzlaşması gerekiyor. Bu konuda hem işçi aleyhine hem de işveren aleyhine gelişen hususlar var. Bunlarla ilgili çıkış yolunu birlikte bulabilirsek, kıdem tazminatı ve taşeron çalışmayla ilgili ve diğer çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili bir çözümü birlikte bulmuş olacağız. Ama uzlaşı şart."

Bakan Çelik, Yüreğir Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Adana Şanlıurfa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti.

Bakan Çelik'e ziyaretlerinde Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç de eşlik etti.
Kıdem tazminatlarının fona devredilmesi konusu yeniden gündemde. Hükümet yurtdışında uygulanan sistemleri mercek altına aldı. Taşeron işçilik ile başlanacak kıdem tazminatı operasyonu için Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından sosyal taraflara yapılan “aranızda anlaşın” çağrısı 3’lü mutabakat ile aşılmaya çalışılacak. İşveren örgütleri, odalar ve işçileri temsilen Hak-İş’in varacağı uzlaşma, Kıdem Tazminatı Fonu çalışmalarının toplumsal tabanını oluşturacak.

Taşeron işçiler, günlerdir bu açıklamayı ve bu haberi bekliyordu. Nihayet beklenen açıklama Bakan Faruk Çelik'ten geldi. Faruk Çelik yaptığı açıklamayla Taşeron işçilerin yüreklerine su serpildi. taşeron işçilerin maaş konusu Taşeron maaşı ne kadar olacak sorularına da Ekim ayında yanıt verilmesi beklenmektedir. Ancak 1050 lira şeklinde olarak sunulacak teklifin gerekli şartları sağlayarak 1250 TL civarı olması beklenmektedir.

Taşeron işçileri için beklenen haber geldi. Çelik tarafından yapılan açıklamaya göre artık işçiler için alınması gereken kararlar bu ay değerlendirilip Ekim ayında meclise sunulacak. Meclise sunulduktan sonra çalışanlar için müjdeli bir haber gelecek gibi görülmektedir.

Taşeronlar için bir diğer konuda maaş konusu olmaktadır. 

Bir diğer açıklamaya göre de yapılacak düzenlemeler firmalar ile bir olarak yapılacaktır. Ancak bunun sonucunda başta iş sağlığı güvenliği olmak üzere birçok yeniliğin olması beklenmektedir. Ayrıca en merak edilen ise çalışma saatleri konusunda tekrar bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı olmaktadır.

DOSYADAKİ KONULAR

Çelik, yaptığı değerlendirmede, iş hayatının en sıkıntılı konularının taşeron işçiler ve kıdem tazminatı olduğunu söyledi. İki gün sürecek Çalışma Meclisi'nin ana konularını bunların oluşturacağını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Taşeron işçi sorunu, bizi şu dönemde en çok meşgul eden konu. Sorunu çözmeye çalışırken, karşımıza mahkeme kararları çıkıyor. Karayollarında biliyorsunuz 8 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kararlar çıktı. 'Bunları ya kadroya alın, ya tazminatlarını ödeyin' deniliyor. Bir orta yolla bunu çözmemiz gerekiyor."

ASIL İŞİ YAPAMAYACAK

Taşeron işçilerin sorunları maaş durumları ne olacak? Taşeron işçiler çok çalıştıkları halde emeklerinin karşılıklarını alamadıklarından şikayetçi. Taşeron işçiler sorunlarına çözüm bekliyor. Taşeron İşçilerin maaşlarının durumu ne olacak? Taşeron işçilerin maaşları ve iş şartları ile ilgili son gelişmeler spothaber.com'da.Diğer yandan yaptıkları çalışmanın bir kaç ayağı olduğunu belirten Çelik, "Kamuya bakıyorsunuz, 10 yıl öncesine oranla işçi sayısı 500 binden 200 bine düşmüş. Bunu doğru anlamak gerekir. Bu devletin küçülmesi anlamına mı geliyor? Yoksa kamuda yoğun bir şekilde taşeron işçi kullanıldığı anlamına mı geliyor? Bakıyorsunuz altından taşeronlaşma çıkıyor. İhtiyacınız azalmamış, karşılama biçiminiz değişmiş. Aslında bundan hem çalışan hem de kamu zararlı çıkıyor" dedi.

Taşeron işçilerin durumları ne olacak? Taşeron işçiler maaşlarını ve özlük haklarını alamamaktan dertli. Kıdem tazminatları gündemde olan taşeron işçiler çok çalışıp emeklerinin karşılıklarını alamamaktan dertli. Taşeron işçilerin durumları ile ilgili ayrıntılı bilgi spothaber.com'da.

Taşeron işçiler bayram tatilinde de hükümetten gelecek haberi bekliyor. Taşeron işçiler kıdem tazminatları ve maaşları ile ilgili bir iyileştirme bekliyor. Taşeron işçilerin maaşları ve kıdem tazminatları ne olacak? Taşeron işçiler ile ilgili ayrıntılı bilgi ve Bakan Faruk Çelik'in açıklaması spothaber.com'da.

KAMUDA İŞÇİ AZALDI AMA

Kamunun 5-10 yıl sonra taşeron çalıştırdıklarının tazminatlarını ve diğer haklarını fazlasıyla ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Çelik, bu durumun kara yollarında karşılarını çıktığını belirtiyor. Çelik, "Bu yüzden doğru analiz yapmak gerekiyor. Biz de şu soruyu sorduk. Kamuda asıl iş için gerekli çalışan sayısı nedir? Asıl iş için taşeronun kullanılmaması önlenmeli" dedi.

Masada yok yok

Çalışma Meclis'inin 2 gün sürecek 10. toplantısında, çalışma hayatının yıllardan beri tartışma konusu olan kıdem tazminatı, alt işverenlik, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi konuları ele alınacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Disk Genel Başkanı Kani Beko, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik katılacak. Çalışma Meclisi, en son 15-16 Eylül 2004'te istihdamın artırılması, kayıtdışı istihdamla mücadele ve kıdem tazminatı fonu yasa tasarısı taslağı gündemi ile bir araya gelmişti.

Kamuda işi üçe ayırdık

Yaptıkları çalışmanın merkezinin bu konu olduğunun altını çizen Faruk Çelik şunları söyledi: "Kamuyu asıl iş, yardımcı iş ve alt işverenin üstleneceği iş olarak üçe ayırdık. Böylece asıl işte taşeron çalıştırılmasını önleyeceğiz. Çalışmanın diğer ayağı ise alt işverenden alınacak hizmetlerde çalışanların haklarını belirlemek, mesaisi, izni, emekliliği, tazminatı hepsini bir statüye bağlayacağız ve onların da maduriyetini önleceğiz. Karmaşık ama önemli bir konu."

Kıdem Tazminatı Fonu korkutmasın

Faruk Çelik, 'Kıdem Tazminatı Fonu'nun korkulduğu gibi olmadığını belirterek, "Taşeron işçilerin tazminatları ile işe yeni girecekler fon üzerinden değerlendirilecek. Mevcut çalışanların ne geçmiş hakları, ne de gelecek hakları fona devredilmeyecek. Bu kesin. Burada bir tek istisna olabilir, o da isteğe bağlı. 'Ben Kıdem Tazminatı Fonuyla ilişkilendirilmek istiyorum' diyen olursa, bireysel olarak buna imkan yaratabiliriz. Tüm bu konular, tartışılacak ve karara bağlanacak" dedi.

Çin'de kıdem tazminatı için altı ay yeterli

Çalışma Bakanlığı'nın kritik toplantıya sunacağı kıdem raporunda ise 13 ülkenin yer aldığı belirtiliyor. Dünya örneklerinin yer aldığı raporda, en dikkat çekici ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti. 5 yıl önce uygulamaya giren yasayla Çin'de işçiler, Türkiye'de olduğu gibi aynı işyerinde çalıştıkları her yıl için 1 aylık kıdeme hak kazanıyor. Ancak Türkiye'den farklı olarak; bir iş yerinde 6 aydan fazla, 1 yıldan az çalışanlar da 1 ücret tutarında kıdem tazminatı alabiliyor. Oysa Türkiye'de kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde en az 12 ay çalışmış olmak gerekiyor. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları açısından bakıldığında da Çin'in şartlarının daha kolay olduğu görülüyor.

Türkiye'de işsizlik ödeneği alabilmek için, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödeme isteniyor ki; bunun son 120 günde kesintisiz olması gerekiyor. Bu durumda son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı oranında, 6 ay süreyle işsizlik parası alınabiliyor. 1080 gün ve üzerinde prim yatıranların, işsizlik maaşı alma süresi ise en fazla 10 ay oluyor.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Ünsal Ban: Bankacılık Sektörü Gayet İyi...
Prof.Dr.Ünsal BAN, kriz lobisinin son günlerde bankacılık sektörüyle ilgili iddialarını değerlendirerek,...

Haberi Oku