Kadın:
Ateizm Anayasa Güvencesinde, Kitapsızlara Gün Doğdu!...

TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, devletin, ana ve babanın din eğitimi ve öğretiminin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı göstermesinde; din eğitimi ve öğretiminin kişilerin kendisinin, küçüklerin ise kanuni temsilcilerinin isteğine bağlı olmasında uzlaştı.
TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum başkanlığında toplanarak, "yerleşme ve seyahat hürriyeti" ile "din vicdan ve inanç hürriyeti" ile ilgili hükümlerini müzakere etti.
Komisyon, yerleşme ve seyahat hürriyeti hükümlerinde büyük ölçüde uzlaşmaya varılırken, din, vicdan ve inanç hürriyeti başlığında CHP'nin tek başına ya da MHP ve BDP ile getirdiği yeni önerilerde uzlaşma sağlanamadı.

Uzlaşmaya varılan maddelere göre, herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olacak.
Yerleşme hürriyeti, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, çevreyi ve kültürel varlıkları korumak; seyahat hürriyeti ise genel sağlığın korunması, suç işlenmesini önlemek ve suç soruşturması veya kovuşturması sebepleriyle sınırlanabilecek. CHP ve BDP, seyahat hürriyetinin, kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde de sınırlanmasını önerdi, ancak bu öneride uzlaşılamadı.
Vatandaş sınır dışı edilemeyecek ve yurda girme hakkından mahrum bırakılamayacak. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilecek.
Din, vicdan ve inanç hürriyeti

Komisyonun, din, vicdan ve inanç hürriyeti üzerinde uzlaştığı hükümlere göre, herkes din, vicdan ve inanç hürriyetine sahip olacak. Bu hürriyet, inanma, inanmama ve inancını değiştirme hürriyetini de içerecek.

Komisyonda siyasi partiler, din, vicdan ve inanç hürriyetinin, tek başına veya topluca, özel hayatında veya kamuya açık olarak ibadet, öğretim, dini uygulama, dini ayin ve törenler yapmak suretiyle dinini ve inancını yaşama, açıklama ve yayma hakkını da kapsamasında uzlaştı.
Bu maddede AK Parti ve BDP, öğretim yerine eğitim ifadesinin konulmasını önerdi, ancak bu ifade üzerinde uzlaşma çıkmadı. MHP, öğretim ve uygulama kavramlarının aynı zamanda eğitimi de kapsadığı görüşünü öne sürerek, eğitime ilişkin Anayasa'da ayrı bir madde bulunduğuna işaret etti.
CHP ise öğretimin eğitimi kapsamadığı; öğretimin aile tarafından çocuğa dini öğretmeyi içerdiğini ve kamu kurumlarında eğitimi kapsamaması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Uzlaşılan bir başka düzenlemeye göre, hiç kimse, ibadet, dini uygulama ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacak; bunları yapmaktan men edilemeyecek; dini inanç, düşünce ve kanaatlerinden ve inancının gereklerini yerine getirmekten ya da getirmemekten dolayı kınanamayacak, suçlanamayacak ve (CHP Önerisi: ayrımcılığa) farklı bir muameleye tabi tutulamayacak. CHP'nin farklı muamele yerine ayrımcılığa tabi tutulanamayacağına ilişkin önerisi üzerinde de uzlaşmaya varılamadı.
Devlet, işlem ve eylemlerinde bütün din ve inançlara karşı tarafsız olacak; din, inanç ve kanaatlerin çeşitliliğine dayalı toplumsal çoğulculuğa saygı gösterecek.
Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterecek. Din eğitimi ve öğretimi kişilerin kendisinin, küçüklerin ise kanuni temsilcilerinin isteğine bağlı olacak.

Din dersleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ilişkin hükümlerde ise partiler birbirinden farklı öneriler getirdi ve bu öneriler üzerinde de uzlaşma sağlanamadı.

CHP ve MHP, din kültürü ve ahlak eğitimi ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasını, AK Parti ve MHP din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretiminin, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer almasını, CHP din ve din kültürü ve ahlak eğitiminin, küçüklerin yaşına uygun olacak biçimde verilmesini, seçmeli din ve din kültürü eğitim ve öğretiminin çoğulcu, nesnel ve eleştirel olması şartını önerdi.
CHP ve MHP, din eğitimiyle ilgili hükümlerin eğitim ve öğretim hakkı maddesinde yer alması gerektiği görüşünü de ifade etti.

Komisyon, ibadet ve dini törenlerin, ancak kamu düzeni ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amaçlarıyla sınırlanabileceğinde uzlaşırken, BDP "kamu düzeni" ifadesinin metinde yer almasına itiraz etti.

CHP, din, vicdan, inanç ve ibadet özgürlüğünün, devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasal veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla kullanılamayacağı önerisi getirdi. Kimsenin dini veya dini duyguları ya da dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemeyeceği ve kötüye kullanamayacağı önerisinde de bulunan CHP'nin teklifi üzerinde de anlaşma çıkmadı.

CHP ve BDP, dini hizmetlerin sağlanması için kamu kaynaklarının kullanımında, devletin adil bir dağılımı sağlamakla yükümlü olmasını, BDP ayrıca, elverişsiz konumda olan farklı inanç grupları lehine pozitif ayrımcılık hükümleri uygulanmasını da teklif etti.

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner65

Pilot uçağı terk edip aşağı indi
Türk Hava Yolları (THY) pilotu Beyrut'ta kaçırılan pilot arkadaşlarının kaçırılmasını protesto etti....

Haberi Oku