Magazin:
Rüstem Paşa nasıl öldü? Damat Rüstem Paşa ne zaman öldü? Mihrimah'ın kocası Rüstem Paşa'nın ölümü..

Muhteşem Yüzyıl ile tarihe ilgili daha da arttı. Muhteşem Yüzyıl son bölümlerinde izleyenlerin en çok tepki gösterdiği isimlerden bir tanesi de Rüstem Paşa... Rüstem Paşa nasıl öldü? Rüstem Paşa mı önce öldü Mihrimah Sultan mı? İşte tarihe göz attığımızda çıkan sonuç..

Muhteşem Yüzyıl'da kılıçlar çekildi.Şehzade Mustafa'nın babası Sultan Süleyman tarafından öldürülmesinden sonra Rüstem paşaya bayrak açan Yeniçeriler ve halk Rüstem Paşa'nın sarayını kuşatıyor.Ölümle burun buruna kalan Rüstem paşa ve Mihrimah sulatnı o cendereden kim çıkaracak detaylar haberimizin devamında 

RÜSTEM PAŞA NASIL ÖLDÜ

Rüstem Paşa, yaklaşık 1500 yılında Hırvat asıllı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak Saraybosna yakınlarında olan ya Butmir ya da Sarajevsko Polje adlı bir köyde doğmuştur.[1] Ailesinin adının Opuković veya Cığaliç olduğu bildirilmektedir. Babası Mustafa Bey (Paşa) olup Sinan (Kaptân-ı Derya Sinan Paşa, ö. 1554) ve Nefise adlı iki kardeşi olduğu belirtilmektedir. Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..


Genç yaşta İstanbul'a getirilip devşirilen Rüstem Paşa Enderun'da eğitim gördü. Enderundan rikâb ağalığı ile çıktı. 1526 Mohaç Muharebesi'ne silahdar olarak katıldı. Bu seferden döndükten sonra birinci imrahor görevine tayin edildi. Üstün yetenekleri dolayısıyla Sultan Süleyman'ın gözüne girdi. Önce Diyarbakır beylerbeyi oldu. Sonra Anadolu beylerbeyliğine nakledildi. 1539'da üçüncü vezir olarak görevlendirildi. Üçüncü vezir iken 26 Kasım 1539'da Şehzade Cihangir ve Şehzade Bayezid'in sünnet düğününde Kanûnî Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ile evlendi. Bu nedenle 'damat' sıfatıyla anılır.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..


Padişaha damat olması söz konusu olunca Rüstem Paşa'yı çekemeyen rakipleri onun cüzzamlı olduğu dedikodusunu yaymışlardı. Bunun üzerine hassa hekimlerinden Mehmet Halife, bu söylentinin gerçek olup olmadığını araştırmak için paşayı muayeneden geçirdi. Muayene sırasında gömleğinde bir bit bulundu. O günlerdeki tip bilgisine ve halk inanışına göre bir cüzamlının üzerinde bit barınamaz olduğu kabul edilmekteydi. Gömleğindeki bit, cüzzamlı olmadığına delil olarak kabul edilerek evlenmesine izin verildi.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..
“    Olucak bir kişinin bahtı kavi talii yar.
Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar.    „
Rüstem Paşa için söylenmiştir. Ballı adamın üzerinde bit çıksa işine yarar, anlamındadır ve üzerinde bit çıkması üzerine dile getirilmiştir. Bu yüzden, tarihçilerin kendisine vermiş oldukları bir diğer isim "Kehle-i İkbal" (İkbal Biti) Rüstem Paşa'dır.[1]
1544'de Hadım Süleyman Paşa'nın azledilmesi üzerine yerine getirilmesi beklenen ikinci Vezir Deli Hüsrev Paşa'yı Hürrem Sultan'ın emriyle birbirine düşürdü ve ardından Kanuni Sultan Süleyman hem Hüsrev Paşa'yı hem de Hadım Süleyman Paşa'yı azledip sadrazamlığa Rüstem Paşa'yı getirdi.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..


Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan bir olup Şehzade Mustafa'nın idamına ortam hazırladı. [kaynak belirtilmeli] Kanuni, Şehzade Mustafa'yı öldürttükten sonra yeniçerilerin ayaklanma çıkarabileceği korkusuyla Rüstem Paşa'yı azletti (1553) ve yerine Kara Ahmet Paşa'yı getirdi.
Ancak Hürrem Sultan ile Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa'yı sadrazamlığa tekrar getirebilmek için çalıştılar. 29 Eylül 1555 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman basit bir bahaneyle Kara Ahmet Paşa'yı Divan-ı Humayun'un ortasında idam ettirdikten sonra Rüstem Paşa tekrar sadrazam oldu. 10 Temmuz 1561 İstanbul'da ölümüne dek sadrazamlık görevini sürdürdü. Cenazesi Şehzade Camii bahçesindeki türbesinde gömülüdür.[1]
Değerlendirilmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Sicill-i Osmani'de şöyle değerlendirilmektedir.
Zengin, tedbirli, akıllıydı.
Osmanlı kişileri hakkında önemli bir biyografi eserinde ise şu değerlendirilme yapılmıştır:[1]
Rüstem Paşa arkasında büyük miktarda mücevherat, altın ve gümüşten yapılmış değerli eşya bıraktı. 1.700 köle, 2.900 at, 1.160 deve, 8.000 dülbent, 780 bin sikke-i hasene, 5.000 hilat, 1.100 altın üsküf, 2.009 yük keçe, 2.000 zırh, 100 gümüş eyer, 500 mürassa altın eyer, 130 çift altın üzengi, 760 mürassa kılıç, 1.500, gümüşlü tolga, 1000 gümüşlü sesper, Anadolu ve Rumeli'de sahip olduğu 1.000 çiftlik zenginliklerinin önemli bir kısmını oluşturmaktaydı.


Yerli ve yabancı kaynaklar..(onu)... abus çehreli ve aksi bir adam olarak tanıtmaktadır. Aynı zamanda onu hüsn-i tedbir sahibi, kabiliyetli, müktesit bir devlet adamı olarak bildirilmektedir.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..


Kısa dönemde devlet hazinenin doldurulmasına önem vermiş, bunun uzun dönemde nelere sebep olacağını düşünememiştir. Örneğin önce hass-ı hümayun ve sonra diğer hasları iltizam suretiyle işletmesi hazineye büyük gelir sağlamıştır; ama bu, toprakları işleten mültezimlerin toprakların verimliğini artırmak hatta aynı seviyede tutmak için yatırım yapmamalarına ve böylece zamanla tarım topraklarınin verimliğinin kaybolmasına neden olmuştur. İltizam satışlarında bir rüşvet şekli olan komisyon verilmesinin yaygınlaşması; hazineyi doldurmak için bahşiş, peşkeş vb. isimler takılan bir çeşit rüşvet alıp ve verilmesi usul haline getirmiştir. Bu türlü yolsuz kazanç kazanma ile kendi şahsi servetini de büyük miktarlara yükseltmiştir.[1] Bu yolsuz kazancın yaygınlaşıp alışılır görenek haline girmesi, devlet kademesinde rüşvetin yaygınlaştırılması Osmanlı İmparatorluğu'nun içine bozulma tohumlarını atmıştır.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..


Eserleri

 

Rüstem Paşa Camii, Eminönü, İstanbul
Biri Tekirdağ'da, diğeri İstanbul'da kendi adına yaptırdığı 2 adet camii vardır. Edirne' de Mimar Sinan'a Rüstem Paşa Kervansarayı'nı yaptırmıştır. Ankara'da 1522-1523 tarihlerinde Çengel Han'ı inşa ettirmiştir. Ayrıca Kütahya'da Anadolu Beylerbeyliği yaptığı sırada bir medrese ve bir hamam yaptırmıştır. Kütahya'daki bu eserlerden hamam günümüze kadar gelmiş; taç kapısının bir bölümü hariç yıkılan medrese ise orijinaline uygun olarak yeniden yapılmıştır.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..


Rüstem Paşa'nın tarihçi olarak Osmanlı kültürüne katkıları da bulunmaktadır. Tevarih-i Ali Osaman veya Tarih-i Rüstem Paşa adı ile yazdığı tarih eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan 1561'e kadar dönem tarihini ihtiva etmektedir. Bu eserde kendisinin büyük katkısı olan Kanuni devrini işlemiş ve Osmanlı devletinin gelişmesinin zirvesine tarihsel bir pencere açmıştır. Ancak bu eserin 1923'de ilk Almanca çevrisini (Die Osmanische Chronik des Rüstem Pascha adlı) yapan I. Ferrer ve bazı diğer tarihçiler bu eserin Rüstem Paşa tarafından şahsen yazıldığına şüphe ile bakmaktadırlaRüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..

Kanuni Sultan süleyman dönemini anlatan Muhteşem Yüzyıl dizisinde heyecan dinmiyor. Şehzade Mustafa'nın ölümünün ardından neler oldu?

ŞEHZADE MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN YAŞANANLAR

Yeniçeri ve halk, Şehzade Mustafa'nın idamıyla isyan ettiler. Şehzade Mustafa'nın ölümünden Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa sorumlu tutuldu. Yeniçeriler, Şehzade Mustafa'nın ölümünün ardından tahta Şehzade Mehmet'in getirilmesini istedi. 

Şehzade Mehmet ile ilgili sesler yükselince, Hürrem Sultan, Sultan Süleyman'a bir mektup yazar ve durumu bildirir. 

Hürrem sultan'dan gelen mektup üzerine, Sultan Süleyman, Hadım Ağası İbrahim Paşa'yı Bursa'ya gönderir ve Şehzade Mehmet ile Şehzade Mustafa'nın haremini Gemlik'teki saraya götürmesini ister. Şehzade Mehmet ile ilgili hükmünü de burada verir.

Mahidevran sultan ve Mihrünnissa Sultan, hükme karşı çıkamayacaklarını bildikleri için, Şehzade Mehmet'i de alarak Hadım Ağası İbrahim Paşa'nın refakatinde Gemlik'e doğru gider. Şehzade Mehmet, kaideler gereği denilerek annesinden alınır ve lalası ile İbrahim Paşa'nın yanında ayrı bir arabayla yolculuk eder. Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..

Arabaların yolda durdurulması üzerine, Mihrünnisa Sultan neler olduğuna bakmak için arabadan iner ve oğlu Mehmet'in götürüldüğünü görür. Ağlayarak arkalarından koşan Mihrunnisa Sultan ne yazıkkı hiçbir şey yapamaz. Şehzade Mehmet bir daha annesini göremeyecektir.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..

TARİHTE NELER OLDU?

Şehzade Mustafa'nın 1553 yılında boğularak öldürülmesinin ardından, 7 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet'de büyüdüğünde Sultan Süleyman'dan intikam alma olasılığıyla, nizam-ı alem için öldürülür.
ŞEHZADE MUSTAFA'NIN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'A MEKTUBU
Hünkarım, Ey Canum babam, Bu satırları okuduğunuza göre siz kendi kalbinizi söküp attınız, bense bu yalan dünyadan göçüp gittim. Size bir babanın evladına kıydığı bu zalim dünyayı bırakıyorum. Zira ikbal ve iktidar uğruna babasının canına kastetmiş bir zalim olarak yaşamaktansa, bir mazlum olarak ölmeyi eylerimRüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..


RÜSTEM PAŞA KİMDİR? NASIL ÖLDÜ?


Rüstem Paşa, yaklaşık 1500 yılında Hırvat asıllı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak Saraybosna yakınlarında olan ya Butmir ya da Sarajevsko Polje adlı bir köyde doğmuştur. Ailesinin adının Opuković veya Cığaliç olduğu bildirilmektedir. Babası Mustafa Bey (Paşa) olup Sinan (Kaptân-ı Derya Sinan Paşa, ö. 1554) ve Nefise adlı iki kardeşi olduğu belirtilmektedir.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..

Genç yaşta İstanbul'a getirilip devşirilen Rüstem Paşa Enderun'da eğitim gördü. Enderundan rikâb ağalığı ile çıktı. 1526 Mohaç Muharebesi'ne silahdar olarak katıldı. Bu seferden döndükten sonra birinci imrahor görevine tayin edildi. Üstün yetenekleri dolayısıyla Sultan Süleyman'ın gözüne girdi. Önce Diyarbakır beylerbeyi oldu. Sonra Anadolu beylerbeyliğine nakledildi. 1539'da üçüncü vezir olarak görevlendirildi. Üçüncü vezir iken 26 Kasım 1539'da Şehzade Cihangir ve Şehzade Bayezid'in sünnet düğününde Kanûnî Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ile evlendi. Bu nedenle 'damat' sıfatıyla anılır.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..

Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan bir olup Şehzade Mustafa'nın idamına ortam hazırladı. Kanuni, Şehzade Mustafa'yı öldürttükten sonra yeniçerilerin ayaklanma çıkarabileceği korkusuyla Rüstem Paşa'yı azletti (1553) ve yerine Kara Ahmet Paşa'yı getirdi.Rüstem Paşa nasıl öldü? Mihrimah Sultan nasıl öldü? Rüstem Paşa'nın ölümü ayrıtnları ile spothaber.com'da..

Ancak Hürrem Sultan ile Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa'yı sadrazamlığa tekrar getirebilmek için çalıştılar. 29 Eylül 1555 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman basit bir bahaneyle Kara Ahmet Paşa'yı Divan-ı Humayun'un ortasında idam ettirdikten sonra Rüstem Paşa tekrar sadrazam oldu. 10 Temmuz 1561 İstanbul'da ölümüne dek sadrazamlık görevini sürdürdü. Cenazesi Şehzade Camii bahçesindeki türbesinde gömülüdür.

Geçen haftadan beridir bir Muhteşem Yüzyıl fırtınasıdır kopuyor. Bu hafta da devam eden olaylar silsilesinde Şehzade Mustafa'nın cenaze töreninin ardından Şehzade Cihangir hakkında da şok bir olay vuku bulacak. Mustafa'nın ölümünde parmağı olan Mihrimah Sultan ise fena üzülecek. Mihrimah Sultan nasıl öldü? Mihrimah Sultan'ın tarihteki gerçek tablosu ve hayatı Spothaber.com'da.

Rekorlar kıran Muhteşem Yüzyıl'ın en çok izlenen bölümlerinden biri geçen hafta oldu, bu hafta da devam ediyor, zira Şehzade Mustafa Kanuni Sultan Süleyman tarafından katledilerek öldürülüyor. Peki, Mihrimah Sultan nasıl öldü? Mihrimah Sultan'ın hayatı, biyografisi ve gerçek Mihrimah Sultan tablosu Spothaber.com'da.

Geçen hafta Muhteşem Yüzyıl'da resmen dananın kuyruğu koptu. Şeyhülislam'dan aldığı fetva ile, Kanuni Sultan Süleyman, en yetenekli ve masum oğlunu 7 sağır ve dilsiz cellada katlettirdi. Dizinin en çok merak edilen karakterlerinden  biri olan Mihrimah Sultan nasıl öldü? Mihrimah Sultan kimdir? İşte Mihrimah Sultan'ın hayatı, biyografisi ve gerçek tablosu...

Mihrimah Sultan'ın hayatı

Mihrimah Sultan (21 Mart 1522, İstanbul - 25 Ocak 1578, İstanbul), Osmanlı padişahı I. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın kızı.
 

1522'de, Osmanlı padişahı I. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın Mehmed'den sonraki ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Mihrimah Sultan'ın doğumundan 2 yıl sonra da Hürrem Sultan, I. Süleyman'ın ölümünden sonra yerine geçecek olan diğer çocuğu II. Selim'i dünyaya getirdi.

Mihrimah Sultan'ın 1548'de Lehistan Kralı II. Zygmunt'a tahta geçmesi dolayısıyla gönderdiği kutlama mektubu

1539'da 17 yaşındayken Diyarbekir Beylerbeyi Rüstem Paşa ile evlendirildi. Düğün töreni iki küçük erkek kardeşi Bayezid ve Cihangir'in sünnet düğünüyle birlikte At Meydanı'nda şölenlerle kutlandı. Rüstem Paşa bu evlilikten sonra sadrazam oldu ve 1544-1561 yılları arasında 2 yıllık bir süre hariç kesintisiz sadrazamlık yaptı. Bu evlilikten 1541'de bir kız çocukları dünyaya geldi.Daha sonra 1545 te Murat beyi,1547 de Mehmet beyi dünyaya getirdi.

Mihrimah Sultan yaşamı boyunca devlet işlerinde çok söz sahibi oldu. Babasını Malta'ya sefer düzenlemeye ikna etmek için kendi parasıyla 400 gemi yaptıracağına söz verdiği bile söylenir. Annesi Hürrem Sultan gibi Lehistan kralı II. Zygmunt August'la yazışmalar yaptı. Çok büyük bir servet sahibi oldu. 1540-1548 yılları arasında Mimar Sinan İstanbul'un Üsküdar ilçesinde cami Üsküdar İskele Camii, medrese, ilkokul ve hastaneden oluşan büyük bir külliye yaptı. Ayrıca 1562-1565 yılları arasında yine Mimar Sinan İstanbul'un Edirnekapı semtinde cami, çeşme, hamam ve medreseden oluşan Mihrimah Sultan Camii ve külliyesini yaptı.

Annesi 1558'de öldükten sonra babasına annesinin oynadığı danışmanlık rolünü oynadı. 1566'da babası öldükten sonra yerine geçen erkek kardeşi II. Selim'in saltanatı boyunca da danışmanlığını sürdürdü. Anneleri Hürrem Sultan ölmüş olduğu için kardeşi için adeta bir Valide Sultan rolünü oynadı.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Seni Seviyorum Adamım için geri sayım!
Ekranların beğenilen iki ismi Gizem Karaca ve Barış Kılıç'ın başrollerinde oynadığı 'Seni Seviyorum...

Haberi Oku