Siyaset:
Ak Parti oy pusulasında kaçıncı sırada? Ak Parti ilçe belediye başkan adayları tam liste 2014

Oy pusulası sıralamaları belli oldu. Bugün yapılan kuranın ardından seçime katılacak 26 siyasi partinin yer aldığı oy pusulasında sıralamalar belli oldu. Ak Parti oy pusulasında kaçıncı sırada? MHP oy pusulasında kaçıncı sırada? CHP Oy pusulasında kaçıncı sırada?

OY PUSULASI

AK PARTİ   10. SIRADA

CHP              24. SIRADA

MHP             26. SIRADA

TAM LİSTE
Oy pusulalarında,
Hür Dava Partisi 1'inci,
Demokratik Sol Parti (DSP) 2'nci,
Alternatif Parti 3'üncü,
Doğru Yol Partisi 4'üncü,
Toplumsal Uzlaşma ve Reform Partisi 5'inci,
Halkın Kurtuluş Partisi 6'ncı,
Türkiye Komünist Partisi 7'nci,
Genç Parti 8'inci,
Büyük Birlik Partisi 9'uncu,
Adalet Ve Kalkınma Partisi 10'uncu,
Muhafazakar Yükseliş Partisi 11'inci,
Yurt Partisi 12'inci,
Demokrat Parti 13'üncü,
Emek Partisi 14'üncü,
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 15'inci,
Millet Partisi 16'ncı,
Saadet Partisi 17'nci,
Hak ve Özgürlük Partisi 18'inci,
Liberal Parti 19'uncu,
Barış Ve Demokrasi Partisi 20'nci,
Bağımsız Türkiye Partisi 21'inci,
İşçi Partisi 22'nci,
Halkların Demokrasi Partisi (HDP) 23'üncü,
Cumhuriyet Halk Partisi 24'üncü,
Hak ve Eşitlik Partisi 25'inci,
Milliyetçi Hareket Partisi 26'ncı sırada yer aldı.


YSK seçmen sorgulama ysk.gov.tr online web adresinden yayınlanmıştır.2014 mahalli ve idari yerel seçimler öncesi YSK resmi sayfasından gerek yurtiçigerekse yurt dışı seçmen yeri sorgulama yerini YSK resmi kaynağından yayınlanmıştır


YSK 2014 seçmen sorgulama seçmen yeri bilgisi öğrenme 2014 YSK nerede oy kullanacaksınız?  2014yerel seçimler öncesi bilinmesi gereken tüm bilgileri ve ayrıntıları onlinehabergazete.com haber sitemizden ysk.gov.tr sitesine ulaşabilirsinz.


YSK 2014 yerel seçimler öncesi il il ve ilçe ilçe seçmensandık bilgisi sorgulama , kayıtlarda değişiklik / düzeltme yapılması veya yerleşimyerini değiştirenlerin yazımı muhtarlık bölgesi askı listesindeki kayıtlarınsilinmesi veya dondurulması sandık seçmen listelerine itirazlar nasıl olacak? Tümbu ayrıntılara YSK kaynaklı haber sitemizden bulabilirsiniz.


YSK(Yüksek seçim kurulu) resmi sayfasında Yurt İçi Seçmenkütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?Kimler oy kullanamaz? YSKSeçim sonuçlarıyla ile ilgili bilgiyi nereden alabilirim?Milletvekili genelseçimi ve genel mahalli idareler seçimi ile ilgili bilgileri neredenalabilirim?YSK seçim günü Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklarnelerdir?


2014 YSK yerel seçim öncesi Askerden terhis olanlar terhis belgesi ile seçmenlik kaydınınasıl yaptırır?Adres kaydımın olduğu yer dışında başka bir yerde (yazlıkta,köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim?Kısıtlı seçmenler, mahkeme kararı ilekısıtlılıkları kalktıktan sonra oy kullanabilmek için ne yapmalılar?Seçmenkütüğüne nasıl kayıt olabilirim?Oy kullanma yaşı kaçtır? Gibi sorular en çokmerak edilen  ve sorular arasında yeralıyor tüm bu soruların cevapları YSK kaynaklı olup habergazete.com  sitemizde mevcuttur.

Muhtarlıklardaki askı listeleri ayın 27sine Uzatıldı


SEÇMEN LİSTELERİNE YAZILMAK İÇİN BAŞVURABİLECEKLER

Seçim Bilişim Sistemi; 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” ile bu kanunda 5749 sayılı kanunla yapılan değişiklik doğrultusunda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulmakta olan Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmiştir.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

A)     Nüfus Müdürlüğüne Başvuracaklar:

1) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

2)Seçimin yapılacağı tarihte 18 yaşını dolduranlar (yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazı gereklidir),

3)Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfusça yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir),

4)Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

5) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

6)Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne her zaman başvurabilirler.

B) İlçe Seçim Kuruluna Başvuracaklar:

1)Askerlikten terhis olup da, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

2)Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorunludur.),

 Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.

C) Ceza İnfaz Kurumuna Başvuracaklar:

1)      Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

2)   Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,

 Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilirler.


ÖZÜRLÜ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken gözönünde bulundurulmak üzere, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından özürlülerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (Ö) harfi ile gösterilir       

Ancak;Askı dönemi içinde özürlü seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “Özürlü” kutusu işaretlenir.


SEÇMEN LİSTESİNE YAZILAMAYACAKLAR

1)Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olanlar,      2)MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleşim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandık seçmen listesine yazılabilirler.)3)Silâh altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (izinli olsalar bile),listelere yazılamazlar.
 

AK PARTİ OY ORANLARI  2014
 

Denge Araştırma’nın yaptıği ankete göre halk operasyonu ’paralel devlet’in komplosu olarak görüyor ve arkasında Gülen Hareketi’ni olduğuinanıyor. AyrıcDenge’ninaraştırmasına göre, katılımcıların yüzde 47,5’i ’Yerel seçimlerde oyunuzuhangi partiye vereceksiniz’ sorusuna AK Parti cevabını verirken, CHP yüzde 29’da kaldı. AK Parti’nin, 17 Aralık sürecine rağmen son yerelsecimlere göre oyunu 9 puan arttırması dikkat çekti. Siyaseti hedef alan ve emniyet destekli yargı darbesi girişimine dönüşen 17 Aralık operasyonundan sonra yapılan kapsamlı saha araştırmasındancok çarpıcı sonuçlar çıktı. Denge Araştırma’nın 4-8 Ocak 2014 tarihleri arasında 25 ilde 3 bin 738 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankete göre, halkın yüzde 53’u 17 Aralıksüreci ve sonrasında yaşananların arkasında Gülen Hareketi’nin olduğu görüşünde. Yüzde 44,4 operasyonların AK Parti hükümetine karşı dışdestekli bir komplo olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre, devletin birçok kademesine sızmış olan ’paralel yapı’ da halkın gündeminde. Ankete katılanların yüzde 68,6’sı devlet içinde ’paralel devlet’ kurulmayacalışıldığına inanıyor. Fethullah Gülen’in büyük tepki çeken ve sonrasında Cemaat’ingirişimleriyle internet sitelerinden kaldırılan bedduasını, ankete katılanlarınyüzde 80’i ’olumsuz’ bir davranış olarak buldu. Gülen’in bedduasınadestek verenler ise yüzde 12,5 oranında. 17 Aralık sürecinden sonra polis teşkilatında emniyet müdür ve şube müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesine ise büyük oranda destek var. Polis teşkilatındaki görevden alma ve atamaları doğru bulanlar yüzde 51, yanlış bulanlar ise yüzde 29 oranında. Operasyonlar, dershaneler kapatılacağı için yapıldı görüşü ise halkı ikiye bölmüş durumda. Bu görüşe katılanlar yüzde 45,4, katılmayanlar ise yüzde 46,2 oranında. Ankete katılanlara, 17 Aralık polis-yargı darbe girişiminin Türkiye ekonomisine zarar verip vermediği de soruldu. Halkın yüzde 51,7’sı ’17 Aralık ülke ekonomisine zarar verdi’ derken, yüzde 34,’u ’az zarar verdi’, yüzde 6,1’i ise ’hiç zarar vermedi’ düşüncesinde. Araştırmaya göre halkın yüzde 54,7’sı de sürecin aile ekonomilerinin olumsuz yönde etkileyeceği endişesini taşıyor. 17 Aralık’ın ekonomiye zarar vermesinde sorumlu tutulan başlıca aktör ise yüzde 21,6 oranı ile dış güçler. Halkın yüzde 15,7’s, soruşturmalarda adı geçenleri, yüzde 14,9’u ise Gülen Hareketi’ni işaret ediyor. Hükümeti sorumlu tutanlar ise yüzde 10,6. Halkın yüzde 65’i ’yaşananlar Türkiye siyasetine zarar verdi’ yorumunu yaparken, ’fayda sağlamıştır’ diyenlerin oranı ise yüzde 14,3 çıktı.

Anket Nerede Yapıldı?

04 - 08 Ocak 2014 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde yapılan araştırmaya 3 bin 738 kişi katıldı. Yüz yüze yapılan görüşmede deneklerden; 17 Aralık süreci ve siyasetteki yansımaları, olası milletvekili seçimleri, 30 Mart yerel seçimleri, Başbakan ve hükümetin başarı profili, Türkiye’nin ekonomik durumu ve Türkiye’nin en önemli sorunlarını ele almaları istendi.Yaklaşık 80 gün sonra yapılacak 30 Mart yerel seçimlerinde halkın desteği yine AK Parti’den yana. Denge’nin araştırmasına göre, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yüzde 38,8 oy alan AK Parti’nin oyları yüzde 47,5’e yükselmiş durumda. 2009’da yüzde 23 alan CHP’nin oyları da yüzde 28,9’a yükselmiş görünüyor. MHP’nin oyları ise yüzde 16’dan yüzde 12,7’e düşmüş durumda. BDP’nin oyu ise yüzde 7. Ankete katılanlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin performansını da değerlendirdi. Vatandaşların yüzde 51,3’u Başbakan Erdoğan’ı ’başarılı’ bulurken, yüzde 41,2’iş de ’başarısız’ öldüğü görüşünde. Genel olarak AK Parti Hükümeti’ni başarılı bulanların oranı ise yüzde 50 çıkarken, yüzde 40’ı da iktidarı başarısız buluyor.


İSTANBUL ANKARA İZMİR'DE HANGİ PARTİ ÖNDE

Ankete göre Ak Parti'nin oylarında düşüş görülüyor. Ancak İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde Ak Parti halen önde gidiyor. İşte ilginç sonuçlar 2014 Ocak ayının en kapsamlı seçim anketi Gezici Araştırma tarafından yayınlandı.  Ankete göre yeni yasa ile büyükşehir olmuş 30 kentte ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Yerel seçim anketine göre İstanbul ve Ankara'da Ak Parti üstünlüğünü devam ettirirken, İzmir'de ise CHP büyük bir farkla önde. Yerel seçimlerin en çekişmeli geçmesinin beklenildiği şehirlerden birisi olan İstanbul'da yapılan yerel seçim anketine göre Ak Parti İstanbul'da büyük bir farkla üstünlüğünü sürdürüyor.

 


AK PARTİ YİNE BİRİNCİ

Ankete katılanlar, olası erken genel seçimde hangi partiye oy vereceklerini de yanıtladı. Araştırmaya göre 2015’in Haziran ayında yapılması planlanan seçimler erkene alınırsa, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 48,6 ile yine birinci parti oluyor. CHP yüzde 25,5, MHP ise 14,3 alıyor. BDP’nin oy oranı ise yüzde 7.
 

Yerel seçim maratonu başladı. 17 Aralık operasyonunun ardından seçimlere farklı bir zeminde gilirken Ak Parti belirlenen 35 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ak Parti ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? Ak Parti ilçe belediye başkan adayları kimler? Ak Parti ilçe belediye başkan adayları kesinleşmiş listesi 2014. Ak Parti yerel seçimlere çok az bir zaman kala 35 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ak Parti ilçe belediye başkan adayları spothaber ayrıcalığı ile sizlerle.

Yerel seçim maratonunu sizin için en yakından takip ediyoruz. Ak Parti yerel seçim çalışmalarına başladı. Ak Parti'nin 35 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. Hükümet cemaat kavgası iyice alevlenirken belli olan Ak Parti ilçe belediye başkan adaylarının tam listesinin haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Yerel seçim öncesi AK Parti 35 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan seçim işleri aday tespit üst kurumunun yaptığı çalışmalar sonucunda 35 ilin ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte açıklanan ilçe ve adaylar...

Ak Parti’nin 35 ilin ilçe belediye başkan adayları daha belli oldu. Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan seçim işleri aday tespit üst kurumunun yaptığı çalışmalar neticesinde 35 ilin ilçe belediye başkanları kesinleşti.

Ak Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada verilen liste şöyle:

Adıyaman; Besni: Eyüp Mehmet Emre, Çelikhan: Mustafa Bulut, Gerger: Arif Karatekin, Gölbaşı: Yusuf Özdemir, Kahta: Abdurrahman Toprak, Samsat: Yusuf Fırat, Sincik: Mehmet Buz, Tut: Ramazan Dinç.

Afyonkarahisar; Başmakçı: Ramazan Bozbaş, Bayat: Abdullah Ertekin, Bolvadin: Fatih Kayacan, Çay: Mevlüt Çınar, Çobanlar: Salih Alaka, Dazkırı: Ertan Demirsoy, Dinar: Yener Yaşar Emeksiz, Emirdağ: Cengiz Pala, Evciler: Şevki Karataş, Hocalar: Ali Arslan, İhsaniye: Lokman Ekici, İscehisar: Mustafa Çibik, Kızılören: Ahmet Peşken, Sandıklı: Mustafa Çöl, Sinanpaşa: Murat Karakoyun, Sultandağı: Metin Kumcu, Şuhut: Recep Bozkurt.

Ağrı; Diyadin: Mehmet Ali Ağrı, Doğubayazıt: Hikmet Şahin, Eleşkirt: Sebahattin Sarı, Hamur: Cezmi Ergül, Patnos: Cem Afşin Akbay, Taşlıçay: İsmail Taşdemir, Tutak: Zülfikar Çiftçi.

Aksaray; Ağaçören: Tuncay Atak, Eskil: Niyazi Alçay, Gülağaç: Faruk Teymen, Güzelyurt: Ünal Demircioğlu, Ortaköy: Bekir Tekcan, Sarıyahşi: Fatih Ünsal.

Amasya; Göynücek: Kemal Şahin, Gümüşhacıköy: Mustafa Saatçi, Hamamözü: Mehmet Canıbek, Merzifon: Mehmet Kadri Aydınlı, Suluova: Fatih Üçok, Taşova: Bayram Öztürk.

Ardahan; Çıldır: Mehmet Fatih Kılınç, Damal: Nevriye Derdiyok, Göle: Akın İsmailoğlu, Hanak: Gürhan Kurukaya, Posof: Cahit Ulgar.

Artvin; Ardanuç: Hasan Aslan Demirci, Arhavi: Coşkun Hekimoğlu, Borçka: Aslan Atan

Hopa: Nedim Cihan, Murgul: Hasan Çavuş, Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk, Yusufeli: Eyüp Aytekin.

Batman; Beşiri: Sait Karabulut, Gercüş: Şehmus Dilzan Ekmen, Hasankeyf: Abdulvahap Kusen, Kozluk: Mehmet Veysi Işık, Sason: Muzaffer Arslan.

Bilecik; Bozüyük: Fatih Bakıcı, Gölpazarı: Semih Yavuz, İnhisar: İsmail Cambaz, Osmaneli: Münür Şahin, Pazaryeri: Muzaffer Yalçın, Söğüt: Osman Yılmaz, Yenipazar: Cengiz Arıkan.

Bolu; Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu, Gerede: Mustafa Allar, Göynük: Kemal Kazan, Kıbrıscık: Kemal Aktaş, Mengen: Ramazan Ablaş, Mudurnu: Metin Soygür, Seben: Süleyman Özbağ, Yeniçağa: Recayi Çağlar.

Burdur; Ağlasun: Ali Ulusoy, Altınyayla: Ahmet Serttaş, Bucak: Süleyman Mutlu, Çavdır: Mustafa Uysal, Çeltikçi: Rıza Yanar, Gölhisar: Ramazan Canural, Karamanlı: Fatih Selimoğlu, Kemer: Durmuş Erdem, Tefenni: Ömer Okatan, Yeşilova: Yılmaz Gürcan.

Çankırı; Atkaracalar: Rifat Altuntop, Bayramören: Rıfat Adaşoğlu, Çerkeş: Hasan Sopacı, Eldivan: Hüseyin Kantaş, Ilgaz: Mehmet Öztürk, Kızılırmak: Bayar Soysal, Korgun: Halil Öz, Kurşunlu: Şakir Kaymak, Orta: Bayram Yavuz Onay, Şabanözü: Ali Çapçı, Yapraklı: Ali Hasekioğlu.

Çorum; Alaca: Muhammet Esat Eyvaz, Bayat: Ekrem Ünlü, Boğazkale: Osman Tangazoğlu, Dodurga: Bekir Kılıç, İskilip: Recep Çatma, Kargı: Zeki Şen, Laçin: Erdal Altuntaş, Mecitözü: Yaşar Kabakçı, Oğuzlar: Ali Uyanık, Ortaköy: Taner İsbir, Osmancık: Hamza Karataş, Sungurlu: Selahaddin Uzunkaya, Uğurludağ: Kenan Genç.

Elazığ; Ağın: Mustafa Yentür, Alacakaya: Ali Tekdemir, Arıcak: Hamit Temizsoy, Baskil: İhsan Akmurat, Karakoçan: Nurettin Arslan, Keban: Fethiye Atlı, Kovancılar: Hacı Akpınar, Maden: Orhan Yavuz, Palu: Mehmet Sait Dağoğlu, Sivrice: Ebubekir Irmak.

Giresun; Alucra: Asım Kaymakçı, Bulancak: Recep Yakar, Çamoluk: Savaş Akarçeşme, Çanakçı: Tuncay Kasım, Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu, Doğankent: Nurettin Günay, Espiye: Mustafa Karadere, Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu, Görele: Tolga Erener, Güce: Aytekin Geçgel, Keşap: Mehmet Emür, Piraziz: Hayri Özdemir, Şebinkarahisar: Şahin Yılancı, Tirebolu: Abdullah Karapıçak, Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu.

Gümüşhane; Kelkit: Ünal Yılmaz, Köse: Şerif Aygün, Kürtün: Ahmet Kanat, Şiran: Yavuz Altıparmak, Torul: Nidai Köroğlu.

Isparta; Aksu: Adnan Demir, Atabey: Tevfik Atasoy, Eğirdir: Veli Gök, Gelendost: Mehmet Sezgin, Gönen: Ahmet Doğan, Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak, Senirkent: İbrahim Erol Durmuş, Sütçüler: Mustafa Üstün, Şarkikaraağaç: Bayram Aydemir, Uluborlu: Mehmet Ünverdi, Yalvaç: Tekin Bayram, Yenişarbademli: Yaşar Gençer.

Karaman; Ayrancı: Serhat Erkmen, Başyayla: Şerafettin Bulgurcu, Ermenek: Uğur Sözkesen, Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı, Sarıveliler: Halil Kulak.

Kars; Akyaka: Bulut Öztürk, Arpaçay: Erçetin Altay, Digor: Nebi Kerenciler, Kağızman: Fesih Altay, Sarıkamış: Göksal Toksoy, Selim: Coşkun Altun, Susuz: Murat Uray.

Kastamonu; Abana: Rıdvan Oyar, Ağlı: Soner Dur, Araç: Mustafa Ayanoğlu, Azdavay: Osman Nuri Civelek, Bozkurt: Engin Canbaz, Cide: Necdet Demir, Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz, Daday: Bekir Sami Kavuş, Devrekani: Neşet Kırıştı, Doğanyurt: Ahmet Kaya, Hanönü: Serkan Uçar, İhsangazi: Zühtü Danacı, İnebolu: Mustafa Huner Özay, Küre: Ayhan Suna, Pınarbaşı: Mehmet Yılmaz, Seydiler: Mehmet Şahin, Şenpazar: Cem Çınar, Taşköprü: Hüseyin Arslan, Tosya: Kazım Şahin.

Kırıkkale; Bahşili: İbrahim Uyar, Balışeyh: Ali Dedelioğlu, Çelebi: Süleyman Uluyol, Delice: Yüksel Yorulmaz, Karakeçili: Hüseyin Özçelik, Keskin: Esra Aksoy, Sulakyurt: Ali Şahin, Yahşihan: Ahmet Sungur.

Kırklareli; Babaeski: Naci Yavaş, Demirköy: Kamer Tuna, Kofçaz: Nuri Çalışkan, Lüleburgaz: Mehmet Gürel Balkan, Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel, Pınarhisar: Mehmet Kapılı, Vize: Aynur Serin.

Kırşehir; Akçakent: Yılmaz Kılıç, Akpınar: Mustafa Karahan, Boztepe: Ramazan Aydın, Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu, Kaman: Alpaslan Güzel, Mucur: Ömür Toker.

Kütahya; Altıntaş: Ferit Karabulut, Aslanapa: Asaf Akar, Çavdarhisar: Halil Başer, Domaniç: Yakup Yardımcı, Dumlupınar: Derviş Kavak, Emet: Mustafa Koca, Gediz: Mehmet Ali Saraoğlu, Hisarcık: Fatih Çalışkan, Pazarlar: Bilal Demirci, Simav: Süleyman Özkan, Şaphane: Ramazan Yeşildeniz, Tavşanlı: Mustafa Güler.

Nevşehir; Acıgöl: Ercan Ertaş, Avanos: Mustafa Körükçü, Derinkuyu: Bülent Aksoy, Gülşehir: Mustafa Dursun, Hacıbektaş: Yusuf Koçak, Kozaklı: Erdoğan Çelik, Ürgüp: Fahri Yıldız.

Osmaniye; Bahçe: İbrahim Baz, Düziçi: Ökkeş Namlı, Hasanbeyli: Mustafa Acar, Kadirli: Fatin Rüştü Özeser, Sumbas: Zeki Demiroğlu, Toprakkale: Ahmet Cavit.

Siirt; Baykan: Faruk Okulevi, Eruh: Cevher Çiftçi, Kurtalan: Nevzat Karatay, Pervari: Tayyar Özcan, Şirvan: Necat Cellek, Tillo: Mehmet Mesut Memduhoğlu

Sinop; Ayancık: Ayhan Ergün, Boyabat: Şefik Çakıcı, Dikmen: Murat Akça, Durağan: Ahmet Kılıçaslan, Erfelek: Ruhi Turan, Gerze: Hüseyin Güleryüz, Saraydüzü: Hasan Peker, Türkeli: Mustafa Özcan.

Şanlıurfa; Akçakale: Abdulhakim Ayhan, Birecik: Mehmet Faruk Pınarbaşı, Bozova: Hasan Arusoğlu, Ceylanpınar: Menderes Atilla, Eyyübiye: Mehmet Ekinci, Halfeti: Mehmet Erdoğan, Haliliye: Fevzi Demirkol, Harran: Mehmet Özyavuz, Hilvan: Aslan Ali Bayık, Karaköprü: Nihat Çiftçi, Siverek: Resul Yılmaz, Suruç: İbrahim Halil Yıldız, Viranşehir: İbrahim Gelin.

Şırnak; Beytüşşebap: Yavuz Ataman, Cizre: Cihan Güven, Güçlükonak: Bahattin Aktuğ, İdil: Murat Dalmış, Silopi: Abdulkadir Ökten, Uludere: Mehmet Paksoy

Tokat; Almus: Hasan Hüseyin Arıkan, Artova: A. Lütfü Yalçın, Başçiftlik: Murat Tuncel, Erbaa: Hüseyin Yıldırım, Niksar: Özdilek Özcan, Pazar: Şerafettin Pervanlar, Reşadiye: Cemil Kılıç, Sulusaray: Halil Demirkol, Turhal: Yılmaz Bekler, Yeşilyurt: Kazım Misafir, Zile: Lütfi Vidinel.

Uşak; Banaz: Zafer Arpacı, Eşme: Hacı Mustafa Çetin, Karahallı: Ali Topçu, Sivaslı: Mahir Çatalgöl, Ulubey: Ragıp Bayraktar.

Van; Bahçesaray: Muhammed Affan Orhan, Başkale: Cüneyt Karabıyık, Çaldıran: Ferman Yıldırım, Çatak: Emin Babür, Edremit: İbrahim Koç, Erciş: Abdulahat Arvas, Gevaş: Sinan Hakan, Gürpınar: Hayrullah Tanış, İpekyolu: Abdulmenaf Keyifli, Muradiye: İbrahim Vanlı, Özalp: Nedim Akanöz, Saray: Mehmet Şerif Çevik, Tuşba: Fevzi Özgökçe.

Yalova; Altınova: Metin Oral, Armutlu: Mehmet Birkan, Çınarcık: Murat Erdoğan, Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar, Termal: İsmail Atik.

Zonguldak; Alaplı: Nevzat Çimenoğlu, Çaycuma: Mithat Gülşen, Devrek: Mustafa Semerci, Ereğli: Hüseyin Uysal, Gökçebey: Vedat Öztürk, Kilimli: Seçkin Özdemir, Kozlu: Ertan Şahin.

'AK PARTİ'YE BAZI TUZLUKLAR SIZMIŞ'
 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Projesi Tapu Dağıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşması sırasında istifa eden milletvekilleri için "Milletin oyuyla gelenler birilerinin talimatıyla istifa ediyor. AK Parti'ye bazı tuzluklar sızmış. Sen milletin oyuyla gelip emirle istifa edeceksin. Sen bu millete ihanet içindesin. Bu millete yapılmış bir ihanettir." dedi

 

İşte Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Bizim için bugün tarihi gün. Zira Okemeydanı için bu tarihi dönüm noktasında sevincinizi, heyecanınızı sizlerle paylaşmanın memnuniyetini paylaşıyorum.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

-Okmeydanı'nda yapılacak çalışmaların incelediğimiz filmlerde neler yapılacağını gördük.

 -Dünya içinde bir çekim gücü olacaktır. 50 yıldır süren bir bekleyişin bir sonu olacaktır. Tapularını bekleyenler tapularına kavuşuyor Burada benim doğu büyüdüğüm Kaptanpaşa Mahallesi var.

 -Bir değişim dönüşüm yaşanacak inşallah.

-Okmeydanı'nın tarihi dönüşümünü inşa edip, burayı İstanbul'un en nezih kentlerinden biri yapacağız.

Yüz yüze görüşmek suretiyle vatandaşımızın katılımını sağladıkların için teşekkür ediyorum. Elbette Beyoğlu, Okmeydanı'ndaki hemşehrelerime teşekkür ediyorum. Okmedydanı'ndaki vatandaşlarım yüzde 95 kentsel dönüşüme destek veriyor. Bunun sandığa yaşayacağını çok iyi biliyorum.

30 Mart'tan sonra Beyoğlu'nda Ahmet Misbah Demircan'la İstanbul'da Kadir Topbaş'la durmak yok yola devam diyeceğiz.

Geçen hafta Sinan Erdem'de 39 hizmet adayını tanıttık. Orada da ifade ettim: İstanbullular'a hizmet onurdur, çok büyük gururdur demiştim.

İstanbul 80 ilin özetidir. İstanbul dünya şehirlerinin kıskandığı bir şehirdir. İstanbul şehirlerin annesidir. İstanbul'a hizmet etmek fethi, Fatih'i, kuruluş ruhunu kavramış olmak gerekir.

İstanbul'a hizmet etmek için geleceği tahayyül etmek gerekir. İstanbul'a herkes hizmet edemez.

 Burada hem sevgili İstanbullular'a ve aziz milletime bir şey söylemek istiyorum.

İstanbul'u da içine katarak nasıl bir darbe gerçekleştirmek istenildiğini söylemek istiyoprum.

17 Aralık operasyonuna biz darbe dediğimizde ciddiye almayanlar. Mesele açıldıkça her şey ortaya çıkıyor.

Bir yerde planlar, tuzaklar kurulmuş ve 17 Aralık tarihinde de düğmeye basılmış.

Önce yargı eliyle hükümet zayıflatılsın. Sonra vekiller istifa etsin.

Bu kirli planlar şimdi ortaya çıkıyor. Milletin oyuyla gelenler birilerinin talimatıyla istifa ediyor. AK Parti'ye bazı tuzluklar sızmış. Sen milletin oyuyla gelip emirle istifa edeceksin. Sen bu millete ihanet içindesin. Bu millete yapılmış bir ihanettir.

Bazı vekiller vaiz lobisinden, faiz lobisinden emir aldılar. Bugün de Türkiye düşmanlarından emir alanlara aziz milletim gerekli cevabı verecektir

Bunları gördünüz Nisan ayından sonra hükümet atayacaklarmış, bakan atayacaklarmış. Hedefleri buymuş. Yolsuzluk ve rüşvet kılıfı adı altında ne yapmak istedikleri ortaya çıkıyor.

Hükümetleri millet getirir millet alır. Çeşitli komplolarla hükümetimizi yıpratmak ve kendi istekleri doğrultusunda kuaracaklarmış.

Geçti o günler. Medya hükümet kuramaz. Sermaye kuramaz. Sadece millet kurar. Uluslararası sermaye guruplar Türkiye'de hükümet kuramaz.

Şair ne demiş Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:  Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!

Gazete ve yurtdışındaki medyayla Türk ekonomisini hedef aldılar. Efendim neymiş hükümet müteahhitlerin parasını ödemiyormuş. Külliyen yalan 3 katrilyon 100 trilyon ödeme yaptık. Bu ayda bitireceğiz.

Yatırımlarda durmak yok yola devam. Daha dün Milli Eğitim Bakanım ve Maliye Bakanımla görüştük.

Okul noktasında, okullaşma noktasında bizler bir özel okulun 15 öğrenci eksiği var. Bize maliyeti nedir? Biz bu yavrularımızı özel okullara göndereceğiz.

Bu konuda birçok teşviği bakanım da açıkladı. Seçim sonrası yasayı inşallah meclisten geçireceğiz.

Türkiye'den bazı işadamlarıyla işbirliği yaptılar. Şifre ne Ananas. Şifre ne tespih.

Kimlerin kimlerle iş tuttuğunu görüyormusunuz? Maalesef benim 77 milyon vatandaşımın ekmeğine göz diktiler.

Bu sefer sert kayaya tosladılar. Biz buraya akşam yatıp sabah kalkıp gelmedik. Biz paramızdan sıfırları atarak geldiler

Devletin borçlanmasını yüzde 60'lardan tek haneye indirdik. Faizi yüzde 30'lardan tek rakama indirdik.

Önceden bir rüzgarda giden ekonomimiz. Şimdi fırtınaya, borana karşı dimdik duran bir ekonomimiz var.

2008'deki krizi atlattığımızda tüm dünya bizi alkışladı. 2023 hedeflerimize durmadan yürüyeceğiz.

17 Aralık'ın bir hedefi de çözüm süreciydi. Çocuklarımızın kanı aksın diye çok uğraştılar. güneydeki çok sevdikleri ülkeyle işbirliği yaptılar.

Bu örgütün istismar ettiği ihlaslı gençlere söylüyorum: Bunlar Mavi Marmara'dan neden rahatsız? Orada şehit olan kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz değil mi?

Bu olaylardan rahatsız olanlar bizden rahatsız? Bunlar bu ülkenin MİT'inden neden rahatsız? Bunlar asırladır komuşumuz olna İran'dan neden rahatsız?

Ben ve arkdaşlarım Ali Hamaney ile aynı odada oturuyoruz. Kendi yayın organlarında bu fotoğraf Türkiye'de şok etksi yarattı. diyorlar.

Ben başbakan'la, görüşmüşüm. Hamaney'le görüşmemizden neden rahatsız? Bunlar güçlenen ekonomiden neden rahatsız?

Güneydeki sevdikleri ülke var ya onlar rahatsız oluyor.

Haşhaşi deyince çok rahatsız oluyorlar. Ajanlıktan, casusluk deyince rahatsız oluyorlar.

Biz bu süreci istiklal mücadelesi diyoruz. Bunları hedefleri alanlarla mücadele etmek İstiklal mücadelesidir.

17 Aralık darbe girişiminden biri de siyaseti dizayn etmedir. CHP'yi önce dizayn ettiler. Önce kasetle dizayn ettiler.

Siyasette de bu darbe girişimine bazı partilere de girdiler. CHP'yi ellerinde oynatıyorlar. CHP'nin büyükşehir adayları hep dışardan.

Bunlar en büyük darbeyi 30 Mart'ta alacaklar. Bir kez daha millet istikameti çizecek.

30 Mart'ta bunlara gerekli cevap verirken yeni türkiye'ye sahip çıkacaksınız.

30 Mart'ta 3. Havalimanına, kanal İstanbul'a, 3. köprüye sahip çıkacaksınız. Aynı zamanda 30 Mart'ta boğazın derinliklerinden geçen tüp geçitine sahip çıkacaksınız.

Dünyanın sayılı asma köprülerinden biri olan İzmit köprüsü Allah'ın izniyle su yüzüne çıkıyor. İstanbul-İzmir arasını 3 saate indiriyoruz. Şu anda 5 ayrı noktada çalışıyoruz.

2023 hedeflerine sizler omuz vereceksiniz. Yeni Türkiye'ye modern İstanbul'a sizler sahip çıkacaksınız.

Kardeşlerim hiç ama hiç merak etmeyin. O kirli ittifaklar ters tepti. Ananaslar, tuzluklar, tespihler ters tepti.

Tüm il, ilçe, belde tüm başkan adaylarımızı tespit ettik. Şimdi sıra belediye meclis üyelerimizin tespitine geldi.

Bu seçim çok daha demokrat ve özgürlükçü olacak. Türkiye'de bu son darbe girişiminden sonra tüm engeller ortadan kalkacak. Kimse önümüzde duaramayacak. Her kesimin sorununu daha fazla çözeceğiz.

76 milyon kardeşçe ileriye yürüyeceğiz. Biz sizi ne malınızdan ne mülkünüzden sadece yaradandan ötürü seviyoruz.

Unutmayın kutlu yürüyüşler İstanbul'dan başlar. İstanbul'da taze bir başlangıç yapacağız. İstanbul'dan bir kez daha yetki alarak yeni Türkiye'yi inşaa edeceğiz.

 Okmeydanı'nın 50 yıllık hasretini bitiren Beyoğlu belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye başkanıma tşekkür ediyorum

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Kılıçdaroğlu: “Yalana tanıklık etmeyeceğim”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde basın toplantısı...

Haberi Oku