TV-Medya:
Şehzade Mustafa'nın cenazesi (Muhteşem Yüzyıl 124.bölüm fragmanı yayınlandı) Kanuni yaktın yıktın Kanuni..

Şehzade Mustafa öldü şimdi neler olack? Şehzade Mustafa canlı girdiği o çadırdan nasıl sağ çıkacak? Şehzade Mustafa'nın ölümü en çok yeniçereliler ve Şehzade Cihangir'i etkiledi. Kendisine yalansöylediğini anlayan Şehzade Cihangir babasına feryat etti. Muhteşem Yüzyıl'ın beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şehzade Mustafa'nın ölümü herkesi yasa boğdu. Yeniçereliler'in o halleri bir de üstüne Şehzade Cihangir'in babasına feryadı. Merak ettiğiniz o fragman Spothaber.com'da sizlerle.

Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölmünden sonra neler yaşandı? Muhteşem Yüzyıl 124.bölümde neler olacak? Muhteşem Yüzyıl son bölüm fragmanı spothaber.com farkıyla sitemizde yerini alacak..

Peki tarihte Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra neler yaşandı?

Şehzade Mustafa'nın Ölümünden Sonra Kanuni Ne Yaptı

 

Şehzade Mustafa 6 Ekim 1553 Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğludur. 32 yıl veliahd şehzadelik yapmış Osmanlı şehzadesidir.Şehzade Mustafa, I. Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olan ilk çocuğudur. 

Şehzade Mustafa yetişkinliğe ulaşınca Osmanlı geleneğine uyarak Amasya'ya vali olarak gönderildi. Gene gelenek olduğu üzere annesi Mahidevran Sultan da oğluyla birlikte Amasya 'ya gitti. Şehzade Mustafa'nın I. Süleyman'ın en büyük oğlu olması ve sevilen bir şehzade olması nedeniyle babasından sonra tahta çıkması bekleniyordu. Ancak Süleyman 1553 yılında oğlu Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla Ereğli ovasında boğdurttu.Şehzade Mustafa’nın ölümü askerler ve halk arasında büyük tepki yarattı. Yeniçeriler, olaydan sorumlu gördükleri Rüstem Paşa’nın çadırına saldırdılar ancak onu bulamadılar. Matem göstergesi olarak öğlen yemeği yemediler ve Rüstem Paşa’nın azlini istediler. Kanuni artan baskı karşısında aynı gün Rüstem Paşa’yı görevden alıp yerine Kara Ahmet Paşa’yı atamak zorunda kaldı.

Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine Fünûnî, Rahmî, Edirneli Nazmî, Muînî, Mustafa, Müdâmî, Sâmî, Kara Fazlî, Nisâyî , Şeyh Ahmed Efendi, Selîmî, Kâdirî gibi şairler mersiyeler yazdılar. Hakkında yazılmış en tanınmış mersiye, Taşlıcalı Yahya Bey tarafından yazılmış olandır.Şehzade Mustafa, sultan olmadan kendisi hakkında en fazla mersiyeler yazılmış tek şehzade olmuştur.

İşte Şehzade Mustafa'nın herkesi yasa boğan o ölüm anı..

Şehzade Mustafa Mersiyesi

I. Bend

1. Meded meded bu cihanım yıkıldı bir yanı

Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hânı

1. Meded, meded! Bu dünyanın bir tarafı yıkıldı. Çünkü ecel eşkıyaları Mustafa Han’ı yakaladılar ve boğdular.

2. Tohındı mihr-i cemâli bozuldı erkânı

Vebale koydılar âl ile Al-i Osmânı

2. Onun güneş gibi parlak yüzü battı ve düzen bozuldu. Osmanoğullarını hile ile günaha soktular.

3. Geçerler idi geçende o merd-i meydânı

Felek o canibe döndürdi şâh-ı devrânı

3. Padişahın yanında o yiğidin sözü geçtikçe onu çekiştirirlerdi. Nihayet devir padişahını felek, onların yönlendirmek istedikleri tarafa döndürdü. (Kanuni’nin çevresi tarafından yönlendirilişini kasdediyor)

4. Yalancımın kun bühtanı bugz-ı pinhânı

Akıtdı yaşumımı yakdı nâr-ı lıicrânı

4. Yalancının kuru iftirası ve gizli düşmanlığı gözümüzün yaşını akıttı, gönlümüzde ayrılık ateşi yaktı.

5. Cinayet etmedi cânî gibi anıın câm

Boguldı seyl-i belâya tagıldı erkânı

5. Zavallı şehzade caniler gibi bir cinayet işlememişken, belâ seline düşüp boğuldu. Bütün yanında bulunan yakınları darmadağın oldu.

6. N’olaydı görmeye idi bu macerayı gözüm

Yazuklar ana reva görmedi bu rayı gözüm

6. Keşke şu olayı gözüm görmemiş olsaydı. Doğrusu ya, şehzade hakkındaki hükmü doğru ve uygulanan cezayı adalete uygun görmedim.

 

II. Bend

1. Tonandı ağlar ile nurdan menâra dönüp

Güşâde hatır idi şevk ile nehâra dönüp

1. Şehzade beyaz bir elbise giymiş, bu haliyle nurdan bir minareye dönmüştü. Babasını göreceği için mutluluktan parlayan yüzü gündüzü andırıyordu.(Şehzade’nin Kanuni’nin huzuruna çıkışı anlatılıyor)

2. Göründi halka dıraht-ı şükûfezâra dönüp

Ütag u haymeleri karlu kûhsâra dönüp

2. Şehzade halka çiçek açmış bir ağaç gibi göründü, otağ ve çadırları da karlı dağlara benziyordu.

3. Tururdı şâh-ı cihan hiddet ile nâra dönüp

Yürürdi kulları  yamnea lâle-zara dönüp

3. Cihan padişahı olan Kanunî Sultan Süleyman hiddetten ateşe dönmüştü, yanında yürüyen adamlar da bir lâle tarlasını andırıyordu.

4. Müzeyyen idi bedenlerle ak hisara dönüp

El öpmeğe yüridi mihr-i bî-karara dönüp

4. Padişahın çadırları bedenlerle süslenmiş, akhisara dönmüştü. Şehzade ise sevincinden güneş gibi yerinde duramaz bir hale gelmiş ve el öpmek. İçin otağa doğru yürümüştü. (Beden: gövde, hile duvarı ve büyük çadırların etrafına çekilen bezden perde manasına gelir. )

5. Tolandı gelmedi çünkim o mâh-pâre dönüp

Görenler ağladılar ebr-i nev-bahâra dönüp

5. Ay parçası gibi şehzade, babasının otağından dönüp gelmedi. Onun cenazesini görenler yağmur yağdıran bahar bulutu gibi ağladılar.

6- Bir ejdehâ-yı dü-serdür bu hayme-i dünyâ

Dehânına düşen olur hemîşe nâ-peydâ

6- Bu dünya çadırı, iki başlı bir ejderhadır. Onun ağzına düşen görünmez olur.

 

III. Bend

1. O bedr-i kâmil ol âşinâ-yı bahr-i ulum

Fenaya vardı telef etdi ara tâli-i şûm

1. Ayın on dördü gibi bilgili ve ilim denizinin tanışı olan o şehzade yok olup gitti. Uğursuz talih zavallıyı telef etti.

2. Dögündi kaldı hemân dâg-i hasret ile nücûm

Köyündi şâm-ı firakında doldı yâş ile Rûm

2. Gök yüzünde yıldızlar şehzadenin, hasret yarasıyla dövündü kaldı. Osmanlı ülkesi onun ayrılık gecesinde hasretle yandı tutuştu,  ülkenin gözleri yaşlarla doldu.

3. Kara geyürdi Karamana gusse etdi hücum

O mâhı ince hayâl ile etdiler ma’dûm

3. Keder, hücum etti, Konya halkına karalar giydirdi. O ay yüzlü şehzadeyi, ince hesaplar, ustaca entrikalarla yok ettiler.

4. Tolandı gerdenine hâle gibi mâr-ı semûm

Kazâ-yı Hak ne ise razı oldı ol merhum

4. Zehirli bir yılan, yani cellâdın kemendi, şehzadenin boynuna hale gibi kuşandı. Rahmetli kaderi ne ise ona boyun eğdi.

5. Hatâsı gayr-ı muayyen günâhı nâ-ma’lûm

Zihî şehîd ü saîd ü zihî şeh-i mazlum

5. Hatası görülmemiş ve günahı bilinmez işken öldü- öldürülen şehzâde, ne mübarek ve manen ne mutlu bir şehîd ve ne derece zulme uğramış bir sultândır!

6. Yıkıldı yer yüzine aslına rücû etdi

Saadet ile hemân kurb-ı hazrete gitdi

6. Şehzâde yer yüzüne yığılıp kaldı ve aslı olan toprağa döndü. Mutlulukla Hazretin yakınlarına gitti.

Divan şairleri hakkında, saraya yaranmak için ve saray için yazarlardı diyenlere, öyle olmadığını gösteren bir örnektir; Taşlıcalı Yahya. Eğmeden, bükmeden, fermanındaki sıfatları yedi satırı geçen Cihan padişahına yanlış yaptın, diyebilen bir adam Taşlıcalı Yahya. Daha sonra Rüstem Paşanın ölümünü görmüş ona da bir Mersiye yazmış. Mersiyeler bir üzüntü ve keder şiiridir. Bunun en güzel örneği de Kanuni’nin ölümü üzerine Baki’nin yazdığı mersiyedir.Yahya, Rüstem paşa için yazdığı mersiyede üzülmekten çok sanki sevinmiş gibidir.

N’ola ol gitdi ise bâkî kalan sag olsun

Yirde  yatdukça babam oglı fülân sag olsun

Çok yaşasun bunı yazan  okıyan sag olsun

Gülmez idi yüzi mahşerde dahi gülmeyesi

Çog iş itdi bize ol saglık ile olmayası

Rüstem için, öldüyse ne olmuş ki, geride kalanlar sağ olsun, bu dünyada yüzü gülmez idi, mahşerde de gülmesin diyerek, beddua etmektedir.

Böyle şairleri ön plana çıkarmak hem tarihin daha iyi anlaşılmasına hem de Divan Edebiyatının daha iyi anlaşılmasına yardım edecektir.

Muhteşem Yüzyıl'da beklenen ölüm sonunda gerçekleşti. Muhteşem Yüzyıl'da koskoca bir cihana hükmeden bir padişahn evlat katili oluşuna tanıklık ettik. Muhteşem Yüzyıl son bölümü full izlemek için haberimizin içindeki linki tıklamanız yeterli olacaktır.

Sezonun başından itibaren beklenen son geldi çattı. Şehzade Mustafa son bölümde hazin bir son ile öldü. Babasının gözlerinin önünde ölen Mustafa'nın çırpınışları hala gözlerinin önünde gitmiyor kimsenin.. Muhteşem Yüzyıl full izle. Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm fragmanı. Muhteşem Yüzyıl 123.bölüm izle. Muhteşem Yüzyıl izle.

 

MUHTEŞEM YÜZYIL SON BÖLÜMÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Şehzade Mustafa herkese her şeye rağmen babasına güvendi ama Kanuni Sultan Süleyman 'a oğluna hiç güvenmedi. Kanuni Sultan Süleyman adaletli oluşuyla tanınan bir hükümdar olmasına rağmen oğluna o kadar adaletli davranmadı. 

İşte Şehzade Mustafa'nın herkesi yasa boğan o ölüm anı..

Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Mustafa’nın ölümüne hükmeden Süleyman, sessizliğe bürünüyor. Mustafa, Süleyman’dan gelen emirle ordugaha çağırılıyor. Süleyman’ın halinden korkan Hürrem ise Mustafa’nın sona yaklaştığını anlıyor. Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, herkes Mustafa’nın ordugaha gitmesini engellemeye çalışırken, Mustafa babasının kendisine kıyacağına inanmak istemiyor!  Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Cihangir, babasından Mustafa’yı öldürmeyeceğine dair söz alıyor! Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Atmaca ve Taşlıcalı Mustafa’dan gizli bir isyan tertip ediyor. Son anda ihaneti anlayan Atmaca, ölümle burun buruna geliyor.Ve şehzade Mustafa çadıra giriyor.

Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Süleyman kararını vermiştir!
Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Süleyman verdiği kararın ağırlığıyla sessizliğe bürünür. O’nun bu hali Hürrem’i korkutur. Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Cihangir ve Bayezıt, Süleyman’ı Mustafa’ya tuzak kurulduğuna ikna etmek ister. Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Süleyman ise kararını vermiştir.

Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Mustafa, babasının kendisine kıyacağına inanmak istemiyor!
Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Cihangir, Süleyman’dan abisini öldürmeyeceğine dair söz alır. Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Şehzade Mustafa ordugaha gelir. Çadırına üzerinde Süleyman’ın Mustafa’yı öldüreceği yazan bir not atılır. Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Mustafa kuşkulansa da Cihangir’den aldığı sözle babasına olan inancı artar.

Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Mustafa babasının çadırına yürürken, Atmaca kendilerine ihanet edildiğini anlar. Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, Mustafa çadıra girer. Muhteşem Yüzyıl 123. Bölüm'de, dilsiz cellatları görünce babasının kendisinden vazgeçtiğini anlayan Mustafa için artık çok geçtir.

 

İşte Şehzade Mustafa'nın Sultan Süleyman'a yazdığı o mektup;

'Hünkarım,

Bu satırları okuduğunuza göre siz kendi kalbinizi çıkarıp attınız, ben bu yalan dünyadan göçüp gittim.'

Mustafa çok iyi eğitilmiş bir şehzade, çok cesur ve başarılı bir askerdi de aynı zamanda. Halk ve asker nezlinde de çok sevilirdi.Kanuni Sultan Süleyman, yaşı ilerleyince oğullarından hangisinin tahta çıkacağı yönünde bir çekişme başladı.

Hürrem Sultan, Kanuni’nin ilk oğlu Şehzade Mustafa’yı devre dışı bırakıp kendi oğullarından birini tahta çıkarmak için bir strateji izlemeye başlamıştı. Bu arada Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultan’ı Rüstem Paşa ile evlendirdi. Daha sonra veziriazamlığa yükselecek olan Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa’nın bertaraf edilerek yerine Hürrem Sultan’ın oğullarından birisini veliaht tayin ettirmesinde en büyük yardımcısı olacaktı.

Her ne kadar hemen herkes Şehzade Mustafa`nın Kanuni sonrasında tahta geçmesinin uygun olduğunu düşünse de, Hürrem ve Rüstem Paşa Şehzade Mustafa`ya karşı müthiş bir kin duyuyorlardı.Damat İbrahim Paşa’nın bir de Şehzade Mustafa’yı desteklemesi belki de ona en büyük düşmanını kazandırmıştı. Hürrem Sultan’ı. Hürrem Sultan bütün gücü ile Paşa’nın aleyhinde çalışıyordu.

Paşa’nın Hatice Sultan ile ilgilenmediği, bazı cinayetleri gizlediği, hediye gönderilen Kuranı Kerimleri kabul etmediği, gizli hristiyan olduğu, devletin parasını müsrifçe harcadığı söylentilerine artık Kanuni de inanmaya başlamış ve eski dostu ile ayrılmanın vakti geldiğini düşünerek onu öldürtmeye karar vermişti.1536’nın Mart ayında iftar için saraya çağrılan İbrahim Paşa, iftardan sonra bir odaya çağrılarak, daha sonra Şehzade Mustafa’yı da boğdurtmakta kullanılacak sağır ve dilsiz cellatlar tarafından boğduruldu.

İmparatorluğun büyük başarılar elde ettiği bu dönemde bir yandan da taht kavgaları için için devam etmekteydi.  Ordu, ulema ve meşayih Şehzade Mustafa`nın sultanlığının uygun olduğunu düşünüyordu.Veliahtlık meselesi ile ilgili dedikodular yapılmaya başlayınca, Kanuni yanındakilerin de teşviki ile Şehzade Mustafa’yı saltanat merkezine daha yakın olan Manisa sancakbeyliğinden alarak yerine Şehzade Mehmet tayin etti.

Manisa sancakbeyliği, padişah`ın vefatı durumunda yerine geçecek şehzadeye ayrılan bir yer olarak bilinmekteydi. Burada sancakbeyliği görevini yürüten Şehzade Mustafa bir zaman sonra Amasya`ya kaydırıldı.

Gelenek olduğu üzere annesi Mahidevran Sultan da oğluyla birlikte Amasya’ya gitti.

Manisa’ya ise, Kanuni’nin Hürrem’den olma ve Şehzade Mustafa`dan altı yaş küçük oğlu Şehzade Mehmet getirildi. Bunun anlamı, Hürrem’in oğullarından birinin sultan olması için yoğun bir çaba gösterildiği ve Kanuni’nin de bu etkiye direnemediğiydi.

Tüm bunlar gerçekleşirken beklenmeyen bir durum ortaya  çıktı. Kanuni’nin Şehzade Mustafa’ya tercih ettiği Şehzade Mehmet, henüz 22 yaşında iken vefat etti.Şehzade Mehmet’in vefatından sonra Şehzade Mustafa bir kez daha öne çıksa da, Manisa Sancakbeyliğine bu kez yine Hürrem’in oğlu olan Şehzade Selim getirildi. Bu durum, Hürrem’in kendi oğullarından birisini sultan yapmak konusundaki ihtirasını ve gayretini göstermekteydi.Saraydaki entrikalar bitmek bilmiyordu. Art arda yapılan iftiralar yavaş yavaş padişahın şahzadeye karşı olumsuz bir fikre kapılmasını sağlayacaktı. Bunda, Sadrazam Rüstem Paşa’nın etkisi büyüktü.Rüstem Paşa, gizlice şehzadenin mührünü kazıttı. Şehzade Mustafa’nın ağzıyla İran Şahı Tahmasb’a bir mektup yazdı. Şahın cevaben yazmış olduğu mektubu da ele geçirdi. Gerektiğinde bu sahte mektupları padişaha gösterecek ve şehzadenin sonunu hazırlayacaktı.

1552 yılında Rüstem Paşa Doğu Seferi’ne gidecek ordunun başına getirildi. Rüstem Paşa, sefer sırasında Anadolu’da herkesin Şehzade Mustafa’yı desteklediğini gördü. Askerler arasında da, artık 60 yaşına gelmiş olan Kanuni’nin kocadığı, zaten son on yıldır ordunun başında sefere bile çıkmadığı, yerini bu işi gerçekten hak eden Mustafa’ya bırakması yönünde dedikodular yayılmaya başladı.

Rüstem Paşa, bir adamını İstanbul’a göndererek meydana gelen olayları ayrıntısıyla Kanuni’ye iletti. Bu arada daha önce Şah Tahmasb’a yazdığı sahte mektupları da Şehzade Mustafa’nın aleyhine delil olarak gönderdi. Rüstem Paşa, Kanuni’yi tamamen oğluna düşman etmişti. Özellikle “tahtı bırakması” yönündeki dedikoduları duyan Kanuni, iyice sinirlenmiş ve üzülmüştü.Kanuni Sultan Süleyman derhal Rüstem Paşa’yı geri çağırarak seferin ertesi yıl bizzat kendi idaresinde yapılacağını bildirdi. Ertesi yıl 1553′te İran Seferi’ne padişah kendi çıktı. Ordu, 5 Ekim 1553 yılında Konya Ereğlisi yakınındaki Aktepe denilen mevkide konakladı.

Padişahın yanında Şehzade Cihangir ve yolda orduya katılan Şehzade Selim bulunmaktaydı. Kendisine orduya katılması talimatı verilen Şahzade Mustafa, babasının kendisiyle ilgili düşüncelerinden habersiz, orduya katıldı. Kendisini çok seven ikinci vezir Kara Ahmed Paşa’nın ikazlarıyla bazı şeylerin ters gittiğini fark etti.

Akşama doğru babasının otağından kendisine doğru üzerinde kağıt bulunan bir ok atıldı. Kağıtta, babasının otağına kesinlikle gitmemesi, aksi halde babasının onu öldüreceği yazılıydı.

Şehzade Mustafa bunu Rüstem Paşa’nın kendisine karşı bir hilesi olarak düşündü. Hem otağa gitmemenin babasına karşı bir saygısızlık olacağını düşündü. Ayrıca Şehzade Mustafa, babasının kendisini öldürebilecek büyüklükte bir suç işlemediğini ve Rüstem Paşa dahil hiç kimsenin , babasının kendisine ölüm kararı verebilecek derecede etkileyebileceğine inanmıyodu.

Çadıra giren şehzadeye yedi dilsiz cellat saldırdı.

Şehzade Mustafa mücadele etmesine rağmen, cellatlar tarafından boğularak öldürüldü.

Şehzade Mustafa’nın ölümü ordu arasında derin bir üzüntü ve hoşnutsuzluk meydana getirdi. Şehzadenin başına gelenlerin sorumlusu olarak tepkiler Rüstem Paşa’ya yönelince, padişah ortamı yatıştırmak için Şehzade Mustafa’ya yakınlığı ile bilinen Kara Ahmed Paşa’yı veziriazamlığa getirdi.Şehzadenin cenazesi Bursa’ya gönderilerek İkinci Murad türbesine defnedildi.


Geçen hafta ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl'ın 122. bölümü geride kaldı. Şehzade Mustafa ile Kanuni kapışmasının damgasını vurduğu bölüm sonrası, Osmanlı tarihi severler 123. bölüm fragmanına kilitlendi. Muhteşem Yüzyıl 123. bölüm fragmanı tıkla izle. Şehzade Mustafa katli son durum Spothaber.com'da. Dün akşam ekranlara gelen 122. bölümden sonra Muhteşem Yüzyıl'da 123. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa ile çocukluk günlerine gittiği fragman Spothaber.com'da. Muhteşem Yüzyıl 123. bölüm fragmanı haberimizde.

Muhteşem Yüzyıl'da bugün bomba gibi bir bölüm geride kaldı. Mehmet Günsür'un hayat verdiği Şehzade Mustafa katledildi mi? Mehmet Günsür kimdir? Şehzade Mustafa'nın katledilme videosu, ölüm videosu Spothaber.com'da. 

Bugün günlerden Muhteşem Yüzyıl günü, zira bugün dananın kuyruğu kopuyor. 122. yeni bölümüyle ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl'da bu akşam Kanuni Sulan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürecek mi? Muhteşem Yüzyıl Şehzade Mustafa öldü mü? İşte Mehmet Günsür'ün ölüm videosu Spothaber.com'da.

Bu akşam Star TV'de ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl'ın 122. bölümünde neler olacak neler. Hürrem Sultan'ın fişteklemeleriyle birlikte Şehzade Mustafa ölüme doğru geldi. Muhteşem Yüzyıl Şehzade Mustafa ölüm videosu Spothaber.com'daolacak, ancak Şehzade Mustafa henüz ölmedi. Bir sonraki bölümlerde kuvvetle muhtemel ölecek.

Muhteşem Yüzyıl Muhteşem Süleyman'ıı muhteşem serüvenini ekranlara taşımaya devam ediyor. Entrikalardan vazgeçmeyen Hürrem Sultan, yavaş yavaş Şehzade Mustafa'nın sonunu hazırlar. Her zaman olduğu gibi Muhteşem Yüzyıl 122. bölümü sitemizde yerini alıyor. Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm fragmanı.

Yarın akşama damgasını vuracak olan Muhteşem Yüzyıl yavaş yavaş da kendi sonunu hazırlıyor. Kanuni'nin Şehzade Mustafa'nın ipini çekmesine az bir zaman kala, Hürrem Sultan yine hain planlarını işe koştu. 122. bölüm fragmanı haberimizde.

Gerçek mührü ele geçirerek Kanuni'ye mektubu ulaştıran ve aslında yazılmamış şeyleri yazıldı gibi gösteren Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa'yı boğdurmanın derdinde. Bu konuda Mihrimah Sultan'ın da işbirliğini kendisine çeviren Hürrem Sultan, oğlu Selim'i tahta çıkarmak için her yolu mübah görüyor. Muhteşem Yüzyıl 122. bölüm fragmanı Spothaber.com'da. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak olan Muhteşem Yüzyıl son bölüm fragmanı haberimizde.

Muhteşem Yüzyıl'da heyecan dorukta. Dizinin 122. bölüm fragmanı yayınlandı.

Şehzade Mustafa'nın ağzından Acem Şahı Tahmasp'a yazılan mektuba Mihrimah Sultan'ın yardımıyla ele geçirdikleri mühür vurulur.

Mektubu gerçek sanan Acem Şahı'nın Şehzade Mustafa'ya cevaben yazdığı mektup ise Sultan Süleyman'ın eline geçer. Mehmet Paşa'ya mührün gerçek olup olmadığını araştırtan Sultan Süleyman, Tahmasp'ın mührünün aslı olduğunu öğrendiği mektubu okur.

Bu mektup Sultan Süleyman ile Şehzade Mustafa'yı geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına getirir. Sultan Süleyman, Ebu Suud Efendi'ye durumu danışır ve aldığı cevap kararını vermesini sağlar.

Mehmet Günsür Kimdir?

Mehmet Günsür (d. 8 Mayıs 1975; Fatih, İstanbul), Türk oyuncu.

1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir kuantum fizikçisidir. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.

Oyunculuk
 

Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı. İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.
 

2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenmiştir ve üç çocukları vardır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

FİLM İZLE - Düğün Dernek izle Full HD film...
Düğün Dernek +30 dakika çıkmışken biz sizlere Düğün Dernek'in full hd versionunu sunuyoruz. Düğün...

Haberi Oku